[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Cellen

Studiewijzer 4.1 (4 atheneum)

domein B2 en C3 (gedeeltelijk)

Overzicht leerstof

Cellen en celorganellen

Overzicht cel

Cytoplasma
bestaat uit:

 • organellen.
 • grondplasma.
  • Water en opgeloste stoffen (o.a. eiwitten, vetachtige stoffen, zouten).

Organellen

 • Onderdelen van cellen met een bepaalde functie.
  • Kern
   • Regeling van alle celprocessen.
   • Bestaat uit:
    • kernplasma;
    • kernmembraan;
    • chromosomen (met de erfelijke informatie) - zie Chromosomen.
  • Ribosomen
   • Vorming van eiwitten (eiwitsynthese).
  • Mitochondriën
   • Vrijmaken van energie (ATP-productie) m.b.v. zuurstof (aërobe dissimilatie).
  • Endoplasmatisch reticulum
    • Ruw endoplasmatisch reticulum.
     • Met ribosomen.
    • Glad endoplasmatisch reticulum.
   • Bewerken van stoffen.
   • Transport.
  • Golgi-systeem
   • Opslag en vorming van stoffen.
  • Lysosomen
   • Vertering van afgestorven celonderdelen en bij fagocytose.
  • Celmembraan
   • Bescherming, regeling, transport.
  • Cytoskelet (celskelet)
   • Bestaat uit dunne eiwitdraden.
    • In dierlijke cellen oor de stevigheid.
    • Voor de beweging.
     Bijvoorbeeld:
     • van spiercellen
     • bij witte bloedcellen.
    • Trekdraden tijdens de celdeling.

Bij planten:

 • Plastiden
  • Bladgroenkorrels (chloroplasten)
   • Fotosynthese.
  • Zetmeelkorrels (amyloplasten)
   • Opslag reservevoedsel.
  • Kleurstofkorrels (chromoplasten)
   • Kleur geven aan plantendelen (bijvoorbeeld vruchten)
 • Celwand
  • Stevigheid.
 • Grote vacuole
  • Celwand en vacuole zorgen samen voor stevigheid.
   • Turgor.
    • Celinhoud heeft een hogere osmotische waarde dan de omgeving.
    • Cel neemt water op.
    • Vacuole wordt groter.
    • Vacuole drukt tegen de celwand - deze rekt uit.
    • Er ontstaat turgor
Celmembraan

Celmembraan

 • Omgeeft de celinhoud.
  • Grens tussen cel en omgeving.
   • Alle transport cel in of cel uit gaat via de celmembraan.
   • Communicatie met "buitenwereld" gaat via celmembraan.
 • Bouw
  Gebruik Binas of Biodata.
  • Twee lagen fosfolipiden.
   • Fosfolipide heeft
    • hydrofiel deel
     • Waterminnend.
    • hydrofoob deel
     • Waterafstotend.
     • Bestaat uit twee vetzuren.
   • Daartussen cholesterolmoleculen.
    • Voor extra stevigheid.
  • Eiwitmoleculen.
   • Dienen als transportkanalen.
   • Dienen als receptoren: koppelingsplaatsen voor bepaalde hormonen.
    • Hormonen blokkeren of activeren bepaalde stofwisselingsprocessen (zie overzicht hormoonstelsel).
  • Glycoproteïnen.
   • Eiwit met daaraan suikermoleculen.
    • Maken herkenning van cel door afweersysteem mogelijk.
    • Ieder celtype en ieder organisme heeft eigen glycoproteïnen.
     • antigenen.
 • Transportfunctie
  • Membraan is selectief doorlaatbaar (selectief permeabel).

  • Passief transport - diffusie
   • Kost geen energie.
    • Vindt alleen plaats van een hoge naar een lage concentratie.
   • Door celmembraan diffunderen alleen:
    • Stoffen met kleine, ongeladen (hydrofobe) moleculen.
     Bijvoorbeeld:
     • zuurstof (O2);
     • koolstofdioxide (CO2);
     • water (H2O)door osmose.
   • Diffusiesnelheid wordt beïnvloed door:
    • grootte van het oppervlak
    • concentratieverschil
    • temperatuur
    • afstand
   • Osmose
    • Diffusie van water door een (selectief doorlaatbaar) membraan.
     • Van plaats met lage concentratie opgeloste stoffen naar plaats met hogere concentratie opgeloste stoffen .

      Osmotische waarde - wordt bepaald door het aantal opgeloste moleculen
      plasmolyse 1 rode ui
      plasmolyse 2 waterpest
    • Watertransport gaat via speciale waterkanaaltjes.
  • Actief transport
   • Kost energie.
    • Gebeurt met behulp van transporteiwitten in het membraan.
    • Transport kan plaatsvinden tegen het concentratieverval in (dus ook van lage naar hoge concentratie).
   • Middelgrote moleculen en ionen (geladen deeltjes) worden actief opgenomen (of afgegeven).
    Bijvoorbeeld:
    • glucose (in het algemeen: monosachariden);
    • aminozuren;
    • K+, Na+, Cl-.
   • Cel bepaalt of deze stoffen wel of niet doorgelaten worden.
  • Grote moleculen zoals eiwitten en zetmeel kunnen niet door de membranen.
Bacteriën

Rijken

Indeling in rijken

 • Gebeurt op grond van de bouw van de cellen.
 • Kenmerken van cellen van de rijken:
  • Bacteriën
   • Autotroof en heterotroof.
   • Cellen < 10 micrometer.
   • Eén streng DNA niet in een kern, maar los in het cytoplasma.
   • Geen mitochondriën.
   • Geen endoplasmatisch reticulum.
   • Celwand.
  • Schimmels
   • Heterotroof (geen bladgroen).
   • Celwand.
  • Planten
   • (Foto)autotroof (bladgroen).
   • Plastiden.
   • Celwand van cellulose.
   • Grote vacuole --> turgor.
  • Dieren
   • Heterotroof.
   • Geen plastiden.
   • Geen bladgroen.
   • Geen celwand.
Virus

Virussen

Bestaan uit:

 • eiwitmantel;
 • DNA (DNA-virus)
  of
  RNA (RNA-virus)
  .
  • RNA wordt gebruikt als mal voor vorming van DNA (retrovirussen).
  • RNA wordt gebruikt als mal voor vorming van mRNA.

HIV (Aids virus)
Griepvirus
Bacteriofaag

Mitose

Gebruik Binas of Biodata

Celcylus

 • Interfase - tussen twee celdelingen in.
  • G1-fase
   • Toename hoeveelheid cytoplasma (plamagroei) .
    • Grootte van de cel neemt toe.
   • Aanmaak enzymen voor de replicatie van DNA.
  • S-fase
   • Maken van nieuw DNA (replicatie).
   • Van ieder chromosoom wordt een kopie gemaakt.
    • De twee strengen DNA (chromatiden) blijven met elkaar verbonden door het centromeer
  • G2-fase
   • Celorganellen worden bijgemaakt
   • Enzymen voor de mitose worden gemaakt .
 • M-fase
   • Mitose.
   • Celdeling (cytokinese).
    • Bij dierlijke cellen door insnoering van het celmembraan.
    • Bij plantencellen gevolgd door vorming van de celwand.
     • Eerst de middenlamel (van pectine) gevolgd door afzetting van cellulose.
 • Na de celdeling kunnen:
  • cellen in rust gaan - G0-fase.
  • gaan specialiseren.
  • opnieuw de celcyclus ingaan.

Mitose

 • Mitose
  • Voor groei en herstel.
  • Gevormde cellen krijgen het hetzelfde aantal chromosomen als moedercel (2n).
   2n --> 2n + 2n
  • Er ontstaan twee ddochtercellen.
 • Fasen
  • Interfase
  • Verdubbeling van de chromosomen (DNA-replicatie).
    • De nieuwe strengen worden chromatiden genoemd.
    • Blijven aan elkaar vastzitten bij het centromeer.
  • Profase
   • Chromosomen spiraliseren; worden korter en dikker.
    • Daardoor zichtbaar te maken onder een lichtmicroscoop.
   • Kernmembraan verdwijnt.
  • Metafase
   • Chromosomen rangschikken zich in het equatoriaal vlak (middenvlak) van de cel
    • Naast elkaar.
   • Spoeldraden (eiwitdraden) ontstaan vanuit de polen.
  • Anafase
   • Spoeldraden hechten aan centromeer.
   • Chromatiden worden uit elkaar getrokken.
    • Naar elke pool één chromatide.
     • Wordt nu weer chromosoom genoemd.
  • Telofase en cytokinese
   • Chromosomen despiraliseren.
   • Kernmembraan ontstaat.
   • Cytoplasma wordt gedeeld (cytokinese).
Groei
 • Groei van weefsels
  • Door celdeling: mitose.
  • Na deling: celspecialisatie
   • Bij celspecialisatie krijgen cellen een vorm die past bij de functie die moet uitgevoerd worden.
   • Celspecialisatie ontstaat doordat:
    • in een cel bepaalde delen van het DNA actief worden en andere juist inactief.
    • Gespecialiseerde cellen kunnen (meestal) niet meer delen.
   • De celspecialisatie begint tijdens de groei van een embryo.
   • Groei en diffenrentiatie onder invloed van:
    • inductie.
     • Invloed die cellen op elkaar uitoefenen.
    • hormonen.
 • Herstel van weefsels
  • Aangroei na een verwonding.
  • Kunstmatig: weefselkweek.
   Bijvoorbeeld:
   • voor afdekken van brandwonden.
 • Ontregelde groei
  • Kanker
   • Ontregeling van de het tempo van de celdeling: de cellen blijven doordelen.
   • Er ontstaan tumoren
  • Kwaadaardig
   • Tumor groeit in andere weefsels uit.
   • Extra gevaarlijk: uitzaaiingen.
    • Cellen uit tumor raken los en komen door bloed of lymfe in andere organen terecht.

© scholte/marree 2009