[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Gedrag

studiewijzer 4 atheneum

domein E3

Overzicht leerstof

Gedrag
 • Gedrag
  • Alles wat een dier (en mens) doet (alle waarneembare activiteiten) .
  • Reactie op inwendige of uitwendige prikkel.
  • Alleen als ook motivatie aanwezig is.
 • Gedrag is gevolg van:
  • prikkels:
   • uitwendige prikkels
    • Uit omgeving.
   • inwendige prikkels
    • Uit eigen lichaam.
 • Sleutelprikkel
  • Prikkel die een specifiek gedrag veroorzaakt.
   Voorbeelden:
   • rode buik stekelbaarsmannetje.
    • Sleutelprikkel voor andere mannetjes --> aanval --> jaagt hem weg uit het territorium.
   • sperren van jonge vogels.
    • Sleutelprikkel voor de ouders --> gaan voeren.
 • Motivatie (motiverende factoren)
  • "Zin hebben in" (bereid zijn tot) een bepaald gedrag.
   Voorbeeld:
   • honger
  • Motivatie kan beïnvloed worden door:
   • inwendige factoren.
    Bijvoorbeeld:
    • zenuwstelsel;
    • hormonen.
   • uitwendige factoren.
    Bijvoorbeeld:
    • daglengte;
    • temperatuur.
 • Biologische klok
  • Processen in een organismen, met een eigen vaste ritme
   Voorbeelden:
   • 's nachts functioneert het lichaam anders dan overdag (dag/nachtritme).
   • menstruatiecyclus (maandritme).
   • vogeltrek (seizoensritme).
 • Gedrag kan zijn:
  • aangeboren (erfelijk).
  • aangeleerd.
   • Vaak is een deel erfelijk en een deel aangeleerd
    • Het kunnen leren is erfelijk bepaald, de mate waarin geleerd wordt is afhankelijk van het milieu.
    • Bijvoorbeeld zang van vogel.
     • Het vermogen tot zingen is aangeboren.
     • Hoe ze gaan zingen is afhankelijk van de omgeving en dus een leerproces.
 • Hoofdfuncties gedrag
  • Zelfhandhaving van het individu (in leven blijven).
   O.a.:
   • vluchtgedrag;
   • eetgedrag.
  • Zorgen voor het voortbestaan van de soort (genen doorgeven).
   • Voortplantingsgedrag.
    O.a.:
    • baltsgedrag;
    • broedzorg.
 • Gedragssysteem
  • Groep samenhangende, opeenvolgende handelingen.
   Bijvoorbeeld
   :
   • paringsgedrag
   • broedzorg
   • territoriumgedrag
  • Handelingen kunnen onderscheiden worden in:
   • handelingen met een gemeenschappelijk effect.
   • handelingen met een gezamenlijke fluctuerende frequentie.
   • handelingen die in de tijd samenhangen.
  • Gedragsketen
   • Aantal handelingen achter elkaar (in een vaste volgorde).
    • Effect van een bepaalde handeling leidt tot een volgende handeling.

Conflictgedrag

 • Als meerdere gedragssystemen tegelijkertijd opgewekt worden (conflict tussen gedragssystemen).
 • Ambivalent gedrag
  • Als beide systemen even sterk geprikkeld worden.
  • Afwisselend worden elementen uit beide gedragssystemen vertoond.
   Voorbeeld:
   • dier dat op de grens van zijn territorium afwisselend aanvalt en vlucht.
 • Omgericht gedrag
  • Agressie wordt niet op tegenstander gericht maar op een "voorwerp".
   Voorbeelden:
   • in plaats van soortgenoot te pikken gaat dier in de grond pikken.
   • mens:
    • de deur keihard dichtgooien als je kwaad bent.
    • met de vuist op tafel slaan.
 • Overspronggedrag
  • Schijnbaar zinloze handeling uit een ander gedragsysteem dan op een bepaald moment relevant is.
   Voorbeelden:
   • vechtende vogels gaan plotseling hun veren poetsen.
   • mensen die in verlegenheid gebracht zijn, krabben op hun hoofd.
Leergedrag

Leerprocessen

 • Gewenning
  • Op een prikkel die vaak herhaald wordt, of permanent aanwezig is, wordt niet meer gereageerd.
 • Inprenting
  • Het leren in een bepaalde gevoelige periode (als jong dier).
   Bijvoorbeeld het leren herkennen van de ouders.
  • kan niet meer worden afgeleerd.
 • Conditionering
  • Klassiek conditioneren
   • Van bestaande reflex wordt de prikkel veranderd.
   • Voorbeeld:
    • speekselreflex:
     • Oorspronkelijke prikkel is het zien of ruiken van voedsel.
     • Aangeleerd wordt het reageren op een andere prikkel, bijvoorbeeld geluid.
  • Operant conditioneren
   • Aanleren van nieuw gedrag door beloning of straf.
 • Imitatie
  • Leren door gedrag van soortgenoten na te doen.
 • Inzicht
  • In staat om in een nieuwe onbekende situatie verschillende ervaringen te combineren om tot een oplossing te komen.
 • "Trial-and-error" - proefondervindelijk leren
  • Leren uit ervaring.
  • Alleen gedrag dat een beloning oplevert (bijvoorbeeld voedsel) wordt onthouden.
Sociaal gedrag

Sociaal gedrag

 • Gedrag binnen groepen
  • leidt tot:
   • samenwerken (bijvoorbeeld bij het jagen).
   • taakverdeling binnen een groep (bijvoorbeeld bij bepaalde insecten).
   • rangorde (hiërachie - "pikorde").
  • Voordelen
   • Samen is het veiliger.
    • Jongen kunnen beter beschermd worden.
    • Roofdier (predator) wordt eerder opgemerkt en kan door de groep makkelijker verjaagd worden.
    • Samenwerking bij het verkrijgen van voedsel is mogelijk
  • Nadelen
   • Voedsel moet gedeeld worden met soortgenoten.
   • Grotere kans op besmettelijke ziekten of parasieten.
 • Voorbeelden
  • Samenwerken (bijvoorbeeld bij het jagen).
  • Taakverdeling binnen een groep
   • Bijvoorbeeld bij bepaalde insecten.
    • Een bijenvolk heeft een koningin om de eieren te leggen,
    • Werksters om de larven te verzorgen, voedsel op te sporen en om het voedsel op te halen.
  • Rangorde (hiërarchie - "pikorde")
   • Er is in de groep een bepaalde rangorde, van hoog tot laag.
    • Rangorde wordt door gevechten vastgesteld.
    • Ieder dier kent zijn plaats.
    • Voorkomt voortdurende onderlinge conflicten.
  • Communicatie met soortgenoten door:
   • dreigen;
   • imponeren;
   • verzoenen;
   • onderwerpen.

Voorbeelden sociaal gedrag

 • Baltsgedrag
  • Gedrag dat aan een paring vooraf gaat.
   • Voorkomt dat gepaard wordt met een niet-soortgenoot.
   • Vergroot de bereidheid tot paring van de partners (in de stemming komen).
   • Geeft de dieren een kans om de beste partner te kiezen.
 • Paringsgedrag
 • Broedzorg
  • Vergroot de kans dat het nageslacht groot wordt.
  • Bij warmbloedige dieren (vogels en zoogdieren) altijd.
   • Eieren moeten warm gehouden worden.
   • Jongen moeten gevoerd worden.
  • Bij andere diergroepen beperkt tot het uitzoeken van een veilige plaats voor de eieren .
   • Verdergaande broedzorg komt wel voor.
    Voorbeelden
    :
    • stekelbaarsmannetje verzorgt de eieren.
    • bijen verzorgen de larven.
 • Territoriumgedrag
  • Territorium is een bepaald gebied door een dier wordt bezet.
  • Wordt verdedigd tegen binnendringende soortgenoten --> territoriumgedrag.

Sociaal gedrag bij de mens

 • Rolpatronen
  • Stereotiep gedrag.
   • cultureel bepaald.
    Voorbeeld:
    • de vrouw staat hoort achter het aanrecht, de man werkt buitenshuis.
  • Biologisch bepaald
   • De vrouw krijgt de kinderen en voedt die.
 • Normen en waarden
  Bepaald door
  :
  • cultuur;
  • wetgeving;
  • gevoel;
  • tijd waarin we leven.
Voorbeeld gedrag

Voorbeeld driedoornig stekelbaarsje

Mannetje

 • Krijgt in de voortplantingstijd een rode buik.
  • Sleutelprikkel voor andere mannetjes.
 • Bakent een territorium af.
  • Jaagt alle andere mannetjes (met een rode buik) weg.
   • Territoriumgedrag.
 • Bouwt van plantenmateriaal een nest.
 • Lokt vrouwtje naar het nest.
  • Sleutelprikkel: dikke buik van het vrouwtje.
  • Mannetje: zigzag dans.
   • Baltsgedrag.
  • Zigzag dans is sleutelprikkel voor het vrouwtje.
   • Zij volgt het mannetje.
 • Leidt vrouwtje naar het nest.
 • Toont haar de nestingang.
  • Vrouwtje kruipt het nest in.
 • Siddert: trilt tegen de staart van het vrouwtje.
  • Sleutelprikkel voor vrouwtje om eieren te gaan leggen.
 • Zwemt daarna zelf door het nest om de eieren te bevruchten.
 • Jaagt vrouwtje weg.
 • Verzorgt de eieren/jongen.
  • Waaieren
   • Met vinnen een waterstroom door het nest veroorzaken --> meer zuurstof voor de jongen.
    • Broedzorg.
Onderzoek

Zie techniekkaart 14.1

Gedrag mens - dier

 • Overeenkomsten
  • Gedrag is voor deel erfelijk bepaald.
  • Veroorzaakt door prikkels.
   • Sleutelprikkels.
   • Supranormale prikkels.
  • Bepaalde typen gedrag komen bij beiden voor.
   Bijvoorbeeld:
   • baltsgedrag;
   • territoriumgedrag;
   • broedzorg;
   • imponeren;
   • verzoenen.
 • Verschillen
  • Inzicht heeft bij mensen een groter aandeel dan bij dieren.
  • Gedrag sterk beïnvloed doordat mensen hun natuurlijke omgeving veranderd hebben
   • Huizen.
   • Verkeer.
   • Communicatiemiddelen.
  • Mensen (kunnen) zich meer bewust zijn van hun eigen gedrag.
   • Daardoor ook lastiger om dit gedrag te bestuderen.

© scholte/marree 2009