[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]
 

Moleculaire genetica

studiewijzer 4 atheneum

domein C1 (gedeeltelijk), C3 (gedeeltelijk en D5 (gedeeltelijk)

Overzicht leerstof

Chromosomen

Gebruik Binas of Biodata

Chromosomen

 • Bestaan uit DNA
  • Bij alle organismen op dezelfde manier gebouwd.
  • Alleen volgorde en aantal van de nucleotiden is anders.
   • Volgorde nucleotiden = genetische code
    • Genetische code --> erfelijke eigenschappen.
  • Bepaalt welke eiwitten door de ribsomen gemaakt worden.
 • Zitten in de kern (behalve bij bacteriën).
 • Komen meestal in paren voor.
  • Eén afkomstig van vader, één afkomstig van moeder.
  • 2n per kern = diploïd.
   • Bij mens 2n = 46
 • Bij geslachtscellen n (halve aantal) per kern = haploïd.

Genetische vingerafdruk (DNA fingerprint)

 • Basenvolgorde van (een deel van) het DNA wordt bepaald - DNA-sequencen.
  • Nodig kleine hoeveelheid cellen
   Bijvoorbeeld uit:
   • druppel bloed;
   • speeksel;
   • haar;
   • sperma.
 • Isoleren van het DNA uit de cellen.
 • Zuivering en vermeerdering van DNA via PCR methode (Polymerase Chain Reaction).
 • DNA wordt in in kleine stukjes verdeeld .
  • Met behulp van speciale enzymen.
   • Restrictie-enzymen.
 • De stukjes DNA worden gescheiden op grootte (gel electoforese).
 • Bij fingerprint wordt specifiek DNA bekeken:
  • het niet-coderend DNA (wordt ook wel junk-DNA genoemd).
   • Korte stukjes DNA met 2 tot 10 nucleotiden (short tandem repeats).
    • Stukjes bevatten zich herhalende code, bijvoorbeeld:
     AATCAATCAAATCAAATCAAT
  • Plaats in het DNA en de lengte van de stukjes verschillen per individu.
Genen

Gen (genen)

 • Stukje van het DNA dat de informatie bevat voor de vorming van een eiwit.
  • Eiwitten zijn bouwstoffen van de cel.
  • Een groot deel van de eiwitten werkt als enzym (reactieversnellers).
  • Regelt via enzymen de processen in de cel.
   • Er wordt kopie gemaakt van het gen.
   • Kopie is RNA.
   • RNA gaat door de kernmembraan naar ribosoom in cytoplasma.
   • Ribosoom leest RNA af.
    • Aminozuren worden in bepaalde volgorde aan elkaar gekoppeld --> eiwit
 • Allel (allelen)
  • Bepaald gen kan verschillende vormen hebben.
  • In cel twee chromosomen met genen voor dezelfde erfelijke eigenschappen.
   • Homologe chromosomen.
    • Eén afkomstig van moeder, één van vader.
   • Genen op die chromosomen kunnen verschillende van samenstelling zijn.
   • Er kunnen andere de nucleotiden in zitten.
  • Een allel is dus een variant van een gen.
DNA en RNA

Gebruik Binas of Biodata

DNA = desoxyribonucleïnezuur (acid)

Overzicht animaties en afbeeldingen moleculaire genetica
De bouw van het DNA
Afbeelding DNA

 • Dubbele streng nucleotiden in spiraal (dubbele helix).
 • Nucleotide bestaat uit:
  • desoxiribose (een mono-sacharide);
  • een fosfaatgroep;
  • één van de organische stikstofbasen:
   • adenine (A)
   • thymine (T)
   • guanine (G)
   • cytosine (C).
 • De twee ketens van het DNA zijn met elkaar verbonden met waterstofbruggen tussen de basen.
  • Adenine <--> Thymine
  • Guanine <--> Cytosine
 • Drie opeenvolgende basen vormen een triplet (codon).
  • Triplet bepaalt welk aminozuur in een eiwit ingebouwd wordt.
  • Volgorde van de tripletten bepaalt in welke volgorde de verschillende aminozuren aan elkaar gekoppeld worden en dus welke structuur het eiwit krijgt.
 • Eén keten vormt de template streng, de andere keten de coderende streng.

RNA = ribonucleïnezuur

Afbeelding RNA
Vergelijking RNA-DNA

 • Enkele streng nucleotiden.
 • Nucleotide bestaat uit:
  • ribose (een mono-sacharide);
  • een fosfaatgroep
  • één van de organische stikstofbasen:
   • adenine (A)
   • uracil (U) in plaats van thymine (T)
   • guanine (G)
   • cytosine (C).
 • Typen RNA
  • Messenger-RNA (mRNA)
   • Is een kopie van een deel van het DNA (van een gen)
    • Brengt de genetische code over naar het ribosoom.
    • Bestaat alleen uit de exons.
  • Transfer-RNA (tRNA)
   • Zorgt voor transport van aminozuur naar het ribosoom.
   • Bevat één triplet.
    • Triplet (anticodon) bepaalt aan welk deel van het mRNA het gebonden wordt.
     A <--> U
     G <--> C
   • Ieder tRNA molecuul vervoert specifiek één bepaald aminozuur.
Eiwitsynthese

Gebruik Binas of Biodata

Overzicht animaties en afbeeldingen moleculaire genetica

Eiwitsynthese (vorming van eiwitten)

 • Transcriptie
  Afbeelding transcriptie
  • Er wordt RNA gemaakt van een deel (gen) van één streng van het DNA.
  • Het mRNA dat zo ontstaat verlaat de kern via de poriën in de kernmembraan en gaat naar een ribosoom in het cytoplasma. voor de translatie.
 • Translatie
  Afbeelding translatie
  • mRNA wordt door het ribosoom afgelezen.
  • tRNA voert aminozuren aan.
  • Anticodon van tRNA koppelt aan een triplet (codon) van het mRNA.
  • De aminozuren worden aan elkaar gekoppeld (peptidebindingen).
  • De eiwitvorming start vanuit het startcodon.
   • Er is één startcodon in het mRNA.
    • Het triplet AUG).
     • AUG codeert ook voor een aminozuur (methionine).
  • De eiwitvorming eindigt als in het mRNA een stopcodon zit.
   • Er zijn drie verschillende stopcodons (UAA, UAG en UGA).
    • De stopcodons coderen niet voor aminozuren.

Celcyclus

 • G1-fase
  • Toename hoeveelheid cytoplasma en bijmaken van celorganellen.
   • Transcriptie en translatie.
 • S-fase
  • Maken van nieuw DNA (replicatie)
  • Van ieder chromosoom wordt een kopie gemaakt. De twee strengen DNA (chromatiden) blijven met elkaar verbonden door het centromeer
 • G2-fase
  • Toename van cytoplasma.
   • Transcriptie en translatie.
Mutaties
 • Mutatie - verandering in het DNA

 • Komen spontaan voor.
  • Bijvoorbeeld door fout bij de replicatie.
 • Kunnen veroorzaakt worden:
  • door straling.
   Bijvoorbeeld:
   • radioactieve straling;
   • röntgenstraling.
  • door bepaalde stoffen (mutagene stoffen).
   Bijvoorbeeld:
   • teer (sigaretten);
   • asbest.
 • Kleine mutatie (puntmutatie)
  • Wordt ook SNP genoemd (Single Nucleotide Polymorphisms).
  • Verandering van één nucleotide.
   • Nucleotide is vervangen (substitutie).
   • Nucleotide is verwijderd (deletie).
   • Nucleotide is toegevoegd (suppletie).
  • Puntmutaties in het junk-DNA hebben weinig gevolgen voor het fenotype.
  • Puntmutaties in het coderend deel van het DNA kunnen wel grote gevolgen hebben.
   • Gevolgen van deletie en suppletie zijn over het algemeen groter dan die van substitutie.
 • Grote mutatie (chromosoommutatie)
  • Veranderingen in grotere delen van het chromosoom.
   • Chromosoom of deel vanchromosoom te veel (suppletie).
   • Chromosoom of deel vanchromosoom te weinig (deletie).
   • Deel van een chromosoom gaat vast zitten aan ander chromosoom (translocatie).
  • Chromosoommutaties zijn meestal schadelijk.
Celspecialisatie

Genregulatie

Celspecialisatie en differentiatie

 • Alle cellen in een organisme bevatten hetzelfde DNA.
  • Niet gespecialiseerde cellen heten stamcellen.
  • Uit stamcellen kunnen gespecialiseerde cellen ontstaan.
 • Celspecialisatie ontstaat doordat:
  • in een cel niet alle in een genen worden afgelezen.
   • Er zijn bepaalde genen ingeschakeld en andere juist weer uitgeschakeld.
   • Regeling activiteiten in de cel
    • Meestal door stoffen die van buiten de cel komen.
     • Hormonen (via het bloed).
     • Signaalstoffen van cellen uit de directe omgeving (inductie).
 • Celspecialisatie wordt gestuurd door regelgenen.
  • Regelgenen hebben ook invloed op elkaar.
 • De celspecialisatie begint tijdens de groei van een embryo.

Veroudering

 • Er lijkt verband te bestaan met schade aan het DNA.
  • Bij de celstofwisseling ontstaan stoffen (zuurstofradicalen) die daarbij betrokken zijn.
 • Beschadigd DNA wordt voortdurend gerepareerd, maar de reparatie is niet feilloos.
  • Hoe ouder men wordt, hoe meer schade aan het DNA.
Toepassing kennis

Verbeteren eigenschappen

 • Ongeslachtelijke voortplanting
  Wordt toegepast als:
  • nakomelingen precies dezelfde erfelijke eigenschappen moeten hebben.
   • Er ontstaat een kloon
   • klonen kunnen ontstaan door:
    • knollen en bollen uit te planten.
    • planten te stekken.
    • een weefselkweek te maken.
    • bij dieren o.a. door delende eicel te splitsen.
  • Kloneren
   • Reproductief klonen
    • Klonen met de bedoeling om genetisch identieke nakomelingen te krijgen.
    • Verboden bij mensen.
   • Therapeutisch klonen
    • Klonen met de bedoeling om lichaamscellen te produceren die kunnen helpen bij de genezing van ziekten.
    • In experimenteel stadium.
     • Embryo laat men ontwikkelen tot een bepaald stadium.
     • Stamcellen worden verwijderd.
     • Stamcellen worden verder gekweekt tot een bepaald celtype.
     • Gevormde cellen worden in het lichaam van de patiënt gebracht.
    • Het kloneren van menselijke embryo's ter verkrijging van stamcellen of voor onderzoek is in Nederland voorlopig verboden
 • Klassieke veredelingstechnieken
  • Geslachtelijke voortplanting
   Wordt toegepast om:
  • nieuwe combinaties van erfelijke eigenschappen te krijgen = recombinatie.
   • Twee geslachtscellen met verschillend DNA versmelten met elkaar --> nieuwe combinatie.
  • Veredelen
   • Kruisen van planten/dieren met bepaalde eigenschappen.
    • Uitzoeken individuen met gewenste eigenschap = selecteren.
    • Deze individuen onderling kruisen = fokken (bij dieren) en kweken (bij planten).
   • Nadeel:
    • verlies aan genetische variatie.
     • Kwetsbaarder voor ziektes.
     • Verlies van bepaalde genencombinaties.
      • Kunnen alleen met veel moeite opnieuw verkregen worden.
       Oplossing:
       • inrichten van zogenaamde genenbanken (opslagplaats van zaden).
 • Moderne veredelingstechnieken
  • Genetische modificatie (genetische manipulatie)
   wijziging van DNA door:
   • Mutatie op te wekken door bijv straling of mutagene stoffen.
   • Celfusie:
    twee cellen van verschillende soorten dieren laat men versmelten tot één cel (de hybridecel).
    Zo kunnen nieuwe soorten organismen ontstaan
    .
    • Voorbeeld: de scheit.
     Dit dier is een combinatie van een schaap en een geit .
   • Recombinant-DNA-techniek: "vreemde" genen in te bouwen in (ei)cel.
    • Een stukje DNA van een cel (donorcel) wordt overgebracht in een andere cel (gastheer cel) van een ander soort organisme. Eigenschappen van verschillende soorten organismen worden dus gecombineerd.
     --> Transgene organismen
    • Voordelen
     • Jarenlang kruisen is niet meer nodig (tijdwinst).
     • Er worden nieuwe soorten gevormd met voor ons gunstige eigenschappen.
     • Dieren worden meer geschikt om organen voor transplantatie te leveren.
    • Nadelen
     • Minder genetische variatie --> kwetsbaarder als bepaalde ziekte uitbreekt.
     • Verspreiding van de eigenschap onder in het wild voorkomende soorten (door toevallige kruising).
     • Gevaar dat meer bestrijdingsmiddelen gebruikt gaan worden omdat de gekweekte plant daar resistent tegen gemaakt is.
    • Onder andere toegepast bij:
     • bacteriën
      voor o.a.
      • wasmiddelen
      • medicijnen en hormonen (o.a. insuline)
      • zuivering van afvalwater
      • productie van voedsel
Onderzoek

Stamcelonderzoek

 • Stamcel is een cel die nog ongedifferentieerd is.
  • Heeft delingsvermogen.
  • Kan nog uitgroeien tot allerlei typen cellen.
 • Stamcellen kunnen worden gekweekt.
  • Afkomstig van:
   • patiënt zelf.
   • van donor.
 • Worden als stamcel in het lichaam (terug)gebracht.
  Voorbeelden van mogelijke toepassingen:
  • stamcellen uit het oog voor herstel van het hoornvlies.
  • stamcellen uit beenmerg om door chemotherapie beschadigde cellen te vervangen.
 • Onderzoek kan met:
  • embryonale stamcellen (afkomstig van materiaal dat overblijft na IVF).
  • volwassen stamcellen.
   Bijvoorbeeld:
   • beenmergcellen.
   • cellen uit navelstreng bloed.
 • Behandeling (stamceltransplantaties) mag alleen met volwassen stamcellen.

© scholte/marree 2009