[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Klassieke erfelijkheidsleer

studiewijzer 4 atheneum

domein C1

Overzicht leerstof

DNA, genotype en fenotype

Chromosomen
 • Bestaan voor het belangrijkste deel uit DNA.
  Voor bouw DNA: gebruik Binas of Biodata
  .
 • DNA is bij alle organismen op dezelfde manier opgebouwd
  • alleen volgorde van de nucleotiden is anders.
 • DNA bevat de codes voor de erfelijke eigenschappen.

 • Chromosomen zitten in de kern van de cel.
  (behalve bij bacteriën, die hebben DNA dat vrij in het cytoplasma zit)
 • Komen meestal in paren voor,
  één afkomstig van vader, één afkomstig van moeder.
  • 2n per kern = diploïd
   bij mens 2n = 46
  • bij geslachtscellen n (halve aantal) per kern = haploïd

De mens heeft 23 paar chromosomen.
22 paar zijn bij de man en de vrouw hetzelfde (autosomen).
Paar 23 zijn de geslachtschromosomen.
zo genoemd omdat het "paar"
:

 • bij de uit man een X-chromosoom en een Y chromosoom bestaat (XY)
  en
 • bij de vrouw uit twee X-chromosomen (XX).

Gen (genen)

 • Gen: stukje van het DNA dat de informatie voor de vorming van een bepaald eiwit bevat.
  • Eiwitten zijn bouwstoffen van de cel.
  • Een groot deel van de eiwitten werkt als enzym (reactieversnellers).
 • Gen regelt via enzymen de processen in de cel:
  • er wordt kopie gemaakt van deel van het gen: transcriptie
  • kopie is mRNA (messenger RNA).
  • Het mRNA gaat door de kernmembraan naar een ribosoom in het cytoplasma.
  • Ribosoom leest RNA af (translatie),
   aminozuren worden in bepaalde volgorde aan elkaar gekoppeld --> eiwit.

Genotype

 • Genotype: geeft aan welke genen allelen op de chromosomen liggen.

Fenotype

 • Fenotype: de uiteindelijke eigenschappen van een individu.
  Wordt bepaald door:
  • de samenstelling van het DNA (het genotype)
   en
  • milieufactoren.
 • Invloed van het milieu op ontstaan van het fenotype kan goed onderzocht worden bij tweelingen.
  • Eeneiige tweelingen hebben hetzelfde genotype --> verschillen moeten veroorzaakt zijn door milieufactoren.
  • Twee-eiige hebben verschillend genotype en fenotype.

 

Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting


Ongeslachtelijke voortplanting
 • Nieuw individu ontstaat uit één of meer cellen van één individu.
 • Alle nakomelingen hebben hetzelfde genotype (= kloon).

Geslachtelijke voortplanting

 • Twee geslachtscellen versmelten met elkaar.
 • Nakomelingen hebben een nieuwe combinatie van erfelijke eigenschappen (de helft afkomstig van de vader en de helft van de moeder).
 • Geslachtscellen worden gevormd door meiose (meiose 1 en meiose 2).
  • De gevormde cellen krijgen het halve aantal chromosomen (n).


Kruisingen

Termen (toe kunnen passen in kruisingen)

Locus

 • Latijn voor "plaats".
  Geeft aan waar een gen zich op het chromosoom bevindt.

Allel (allelen)

 • Bepaald gen kan verschillende vormen hebben, de volgorde van de nucleotiden kan verschillen.
 • Een allel is dus een variant van een gen.

Bijvoorbeeld:

 • Het gen voor oogkleur kan voor witte ogen zorgen of voor rode ogen.
  Men spreekt dan van:
  • het allel voor witte ogen en
  • het allel voor rode ogen.

Dominant

 • Dominant allel komt bij heterozygoot tot uiting in het fenotype.

Recessief

 • Recessief allel komt bij heterozygoot niet tot uiting in het fenotype.
 • Komt alleen tot uiting in het fenotype als op het andere (homologe) chromosoom ook het recessieve allel aanwezig is (homozygoot).

Intermediair

 • Beide allelen komen bij heterozygoot tot uiting.
 • Er is geen dominant en recessief allel.

X-chromosomale genen

 • Liggen op het X-chromosoom.
 • Mannen hebben maar één X-chromosoom en dus altijd maar één allel van het betreffende gen.

Homozygoot

 • Individu heeft van bepaald gen twee gelijke allelen.

Heterozygoot

 • Individu heeft van bepaald gen twee verschillende allelen.

Uitkomsten voorspellen

Monohybride kruising

Dihybride kruising

Dihybride kruising gekoppeld

Crossing-over

X-chromosomale overerving

Oefenen:

Simulatie van de kruisingen van Mendel

Virtueel practicum bananenvliegen inleiding

Virtueel practicum bananenvliegen kruisingenOntstaan van ziekten

Ziekten
Kunnen veroorzaakt worden door:

 • erfelijke factoren.
  • door afwijking in de genen.
 • milieufactoren.
  Bijvoorbeeld
  • Door ongeluk tijdens de zwangerschap.
  • Door ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap.
   Bijvoorbeeld:
   • infectie met Rodehond virus.
  • Door gebrek aan foliumzuur (vitamine B11) tijdens de zwangerschap.
  • Door zuurstofgebrek van de baby tijdens de zwangerschap.

© scholte/marree 2009