[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 


Cellen en weefsels

Studiewijzer 1 (4 havo)

Links

Op bioplek

Theorie:

Informatie over cellen (overzicht)

de cel

Schematische bouw van organische stoffen

koolhydraten
eiwitten
vetten

DNA

bouw DNA
bouw RNA
vorming RNA en vorming eiwit (afbeelding)
vorming RNA (transcriptie) - animatie
aflezen RNA, vorming eiwit (translatie) - animatie

Weefsels van planten

blad
vaatbundel
huidmondjes

Verder:

Weten en kunnen (stofomschrijving)

De opdrachten voor het practicum

Andere sites

De Virtual Cell geeft je de mogelijkheid om steeds dieper in de cel door te dringen
Van bijna alle in de tekst genoemde onderwerpen zijn schema's en afbeeldingen te vinden in de
Graphics Gallery van Access Excellence.

CELLS alive is een site met verschillende voorbeelden van gedifferentieerde cellen

Engelse termen om te zoeken op Internet:

eiwit = protein
aminozuur = amino acid
koolhydraat = carbohydrate
fosfolipide = phospholipid
zetmeel = starch
blaasje = vesicle
golgi-apparaat = golgi complex
kern = nucleus
organel = organelle