[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

  
Transport in planten

studiewijzer 2 (4 havo)

Links

Op bioplek

Theorie:

Afbeeldingen osmose/diffusie

Celmembraan animatie
Celmembraan afbeelding

Plasmolyse in opperhuidcel van een rode ui
Plasmolyse in een cel van waterpest

Vaatbundel
Huidmondjes

Engelse termen om te zoeken op Internet:

diffusie = diffusion
osmose = osmosis
kern = nucleus
organel = organelle
turgor = turgor pressure
 

Elders op bioplek

De opdrachten voor het practicum

Weten en kunnen (stofomschrijving)