[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

   

havo 4
practicum

Algemeen
Inhoud techniekkaarten

Aanwijzingen experimenteel onderzoek
Maken grafieken 1
Maken grafieken 2
Verslag
Poster
Werkplan
Beoordelingscriteria verslag
Beoordelingsformulier

Practica
Cellen en weefsels
Osmose en transport
Fotosynthese - Gisting
Voortplanting
Keuze-opdrachten - voortpl, groei en ontwikkeling
Erfelijke aandoeningen
Veldwerk

Profielwerkstuk

theorie


Antwoorden oefenvragen staan op de
cambiumsite

werken met de studiewijzers

Cellen en weefsels - links

Transport in planten - links

Energie om te leven - links

Voortplt., groei en ontwikkeling - links

Erfelijkheid - links

Links fimpjes Gedrag en wetenschap