[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 
 5 HAVO

Schoolexamen III

Mondelinge examentoets

Duur: 20 min

Inhoud

Practicumonderwerpen + alle bijbehorende theorie

 • cellen en weefsels
 • osmose, transport in planten (startopdracht en keuze-opdracht)
 • assimilatie en dissimilatie:
  • fotosynthese
  • gisting
 • voortplanting
 • klinische genetica (case study)
 • ecologie (veldwerk)     
 • gedrag
 • voeding en spijsvertering
 • gaswisseling, bloed en bloedsomloop
 • zintuigen

Voorbereiding

Van de practicumonderwerpen moet je het hoe en het waarom van de werkwijze kunnen verdedigen, conclusies m.b.v. achtergrondinformatie kunnen verklaren. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de betreffende theorie.
Let op de opmerkingen die bij je verslagen geschreven zijn. Als je fouten gemaakt hebt, zorg er dan voor dat je deze kunt verbeteren.

De practicumonderdelen waarbij vooral de bouw van organismen bestudeerd is, bijvoorbeeld voortplanting, moeten goed geleerd worden. Besteed extra aandacht aan het onderdeel , zintuigen, dat nog niet eerder getoetst is.

Inleveren verslagen

Practicumverslagen (en  posters) moeten enige tijd voor het mondeling ingeleverd worden volgens het schema dat je van je docent krijgt.
Het is noodzakelijk dat iedereen zich daaraan houdt in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de docent.

Heb je het tentamen op maandag dan moet je de verslagen op vrijdags vóór 15.00 u inleveren.
Wie op dinsdag tentamen heeft, mag de verslagen uiterlijk de maandag daarvoor (12.00 u) inleveren.
Inleveren in het biologiekabinet.

Alle practicumverslagen moeten ingeleverd worden.Ontbreekt een onderdeel, dan kan over dit onderdeel niets gevraagd worden en krijg je daarvoor een 1.

Ordenen verslagen

Bundel alle verslagen in één map. Zorg dat het geheel er netjes en overzichtelijk uitziet.

 • Orden de verslagen.
 • Doe tussen de verschillende onderdelen een tabblad, zodat tijdens het tentamen snel de verschillende onderdelen gevonden kunnen worden.
 • Maak een overzichtelijke inhoudsopgave.

Gang van zaken

Het tentamen wordt afgenomen door twee biologiedocenten.
Over het algemeen stelt de eigen docent de vragen en wordt door de ander alleen genotuleerd. Dit laatste gebeurt om beter het cijfer te kunnen bepalen en om bij eventuele klachten de beoordeling te kunnen verantwoorden.

Tijdens het tentamen komen 2 of 3 onderwerpen (afhankelijk van hoe vlot het gaat) aan de orde.
Twee onderwerpen kun je tijdens de prepareertijd (15 minuten) voorbereiden. Bij het voorbereiden mag je alleen gebruik maken van je eigen verslag en dus niet van meegebrachte boeken en/of aantekeningen.

Let op! Het rooster voor de tentamens vermeldt de aanvangstijd van het mondeling. Je moet je 15 minuten daarvoor melden bij het aangegeven prepareerlokaal. Daar krijg je de verslagen en een briefje waarop staat wat je moet voorbereiden. Je kunt dan eventueel aantekeningen maken. Die mag je tijdens het mondeling gebruiken.

Na het mondeling blijft het verslag op school. Als de cijfers voor het schoolexamen definitief vastgesteld zijn, kun je het weer meenemen.

VEEL SUCCES, bij de voorbereidingen en bij het tentamen zelf!