[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

  Ecologie

studiewijzer 6 (5 havo)

Links

Internet

Op Bioplek:

Stikstofkringloop

Oefenen met de stikstofkringloop

Groenbemesting

Voedselketen en voedselpiramide (energiestromen hoort niet bij de havo stof)