[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Specificatie subdomein D1. Moleculaire interactie

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt.

Voorbeeldcontexten

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. beschrijven wat genexpressie is;

  2. beschrijven dat eiwitten die door genexpressie ontstaan verschillende functies kunnen hebben;

  3. beschrijven dat genexpressie wordt geregeld door factoren in en buiten de cel;

  4. beschrijven hoe regulatie-eiwitten genexpressie beïnvloeden;

  5. beschrijven dat door veranderde genen de eiwitproductie en daardoor de genregulatie gestoord kan worden.

Mogelijke deelconcepten
Epigenetische factoren, genoom, structuurgenen, regulatorgenen, recombinant DNA, proto- oncogenen, tumorsupressorgenen, enzymen, virus.

streep groen

bioplek terug