[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Specificatie subdomein E2. Levenscyclus van de cel

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen verloopt.

Voorbeeldcontexten

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. de betekenis van celdeling voor groei, herstel en reproductie benoemen;

  2. beschrijven dat cellen zich delen op een gecontroleerde manier en daarbij verschillende fasen van de celcylus doorlopen;

  3. de verschillende fasen benoemen van de celcylus van een gewone celdeling en beschrijven dat deze er anders uit zien dan de fasen van de reductiedeling;

  4. de regulatie van de fasen van de celcyclus beschrijven en wat in die regulatie verkeerd kan gaan;

  5. benoemen dat cellen zich ongecontroleerd kunnen gaan delen en kanker herkennen als uiting van ongecontroleerde celdeling;

  6. benoemen dat bij ongecontroleerde celdeling fouten in het DNA in stand kunnen blijven;

  7. benoemen dat cellen verouderen, en afsterven;

  8. de rol van weefselkweek bij voedselproductie en medisch onderzoek herkennen.

Mogelijke deelconcepten
Eencellig, meercellig, geslachtcellen, lichaamscel, chromosoom, mitose, reductiedeling (meiose I en meiose II), tumor, telomeren.

streep groen

bioplek terug