[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Vereiste kennis van scheikunde en natuurkunde

streep groen

In dit deel wordt aangegeven wat bekend verondersteld wordt uit de vakken scheikunde en de natuurkunde.
Deze ‘nevenkennis’ kan leerstof uit de onderbouw of uit de bovenbouw betreffen. Het gaat dan om onderdelen die nodig kunnen zijn bij de bevraging van het CE- deel van het examenprogramma, maar die niet expliciet in de specificaties van het programma vermeldworden. Deze nevenkennis kan dan ook altijd aan de specificaties gerelateerd worden.

Scheikunde

 • Begrippen:
  • atoom, molecuul, ion,
  • molecuulformule, structuurformule reactievergelijking, evenwichtsreacties, katalysator,
  • water- of vetoplosbaar,
  • zuren en basen, pH, indicatoren,
  • aminozuren, eiwitten,
  • vetten, glycerol, (on)verzadigde vetzuren,
  • koolhydraten: mono-, di- en polysachariden,
  • methaan, alcohol (ethanol).

 • Namen en formules van de volgende stoffen:
  • ammoniak,
  • calcium,
  • ijzer,
  • kalium,
  • koolstofdioxide,
  • magnesium,
  • natriumchloride,
  • stikstof en
  • water.

 • Grootheden en eenheden:
  • concentratie (mol/L of g/L),
  • massapercentage,
  • volumepercentage,
  • ppm.

Natuurkunde

 • Begrippen:
  • massa, dichtheid, gewicht,
  • vaste, vloeibare en gasvormige fase,
  • snelheden, frequenties,
  • vormen van energie,
  • (radioactieve) isotopen, halveringstijd,
  • elektromagnetisch spectrum.

   

streep groen

bioplek terug