[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Domein E. Reproductie

streep groen

Domein E. Reproductie

Biologische eenheden, zoals enkele celorganellen, cellen en organismen, repliceren zich.

Voorbeeldcontexten

De kandidaat kan in een context:

  • verbanden leggen tussen replicatie die plaatsvindt op de verschillende organisatieniveaus

Subdomein E1 DNA-replicatie (alleen schoolexamen)

  • De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd.

Specificaties subdomein E1

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel (alleen schoolexamen)

  • De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen verloopt.

Specificaties subdomein E2

Subdomein E3: Voortplanting van het organisme (alleen schoolexamen)

  • De kandidaat kan met behulp van het concept voortplanting ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze de reproductie van eukaryoten en prokaryoten verloopt.

Specificaties subdomein E3

Subdomein E4: Erfelijke  eigenschap

  • De kandidaat kan met behulp van het concept erfelijke eigenschap ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en voedselproductie verklaren op welke wijze eigenschappen worden overgedragen bij eukaryoten en prokaryoten

    Specificaties subdomein E4

streep groen

bioplek terug