[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

  

havo 5
practicum

Algemeen
Inhoud techniekkaarten

Aanwijzingen experimenteel onderzoek
Maken grafieken 1
Maken grafieken 2
Verslag
Poster
Werkplan
Beoordelingscriteria verslag
Beoordelingsformulier

Practica
Voeding en spijsvertering
Gaswisseling en transport
Zintuigen

theorie


Antwoorden oefenvragen staan op de
cambiumsite

ecologie - links

gaswisseling en transport - links

voeding en spijsvertering - links

coördinatie - links

populatiebiologie - links

Informatie examentoets 3 (mondeling)

Begrippenlijst Biologie Actief

examen


Havo: Samenvatiing stof examen - vernieuwde tweede fase

Aanwijzingen maken eindexamen

Examenprogramma havo vernieuwde twede fase