[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links] 6 VWO

Schoolexamen III

Mondelinge examentoets

 

Duur: 20 min

Inhoud

Practicumonderwerpen + alle bijbehorende theorie

 • Cellen en weefsels
 • Bouw plant
 • Transport plant
 • Voortplanting (voortplantingsorganen)
 • Gedrag
 • Enzymen
 • Assimilatie en dissimilatie ( fotosynthese en gisting)
 • Gaswisseling, bloed en bloedsomloop (verplichte onderdelen)
 • Stofwisseling van de mens
 • Ecologie (veldwerk)
 • Evolutie
 • Zintuigen (+ theorie zenuwstelsel)

Voorbereiding

Van de practicumonderwerpen moet je het hoe en het waarom van de werkwijze kunnen verdedigen, conclusies m.b.v. achtergrondinformatie kunnen verklaren. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de betreffende theorie.
Let op de opmerkingen die bij je verslagen geschreven zijn. Als je fouten gemaakt hebt, zorg er dan voor dat je deze kunt verbeteren.

De practicumonderdelen waarbij vooral de bouw van organismen bestudeerd is, bijvoorbeeld voortplanting, moeten goed geleerd worden. Besteed extra aandacht aan het onderdeel , zintuigen/zenuwstelsel, dat nog niet eerder getoetst is.

Inleveren verslagen

Practicumverslagen (en posters) moeten uiterlijk 2 dagen voor het mondelinge tentamen ingeleverd worden. Hierop kan in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd, behalve voor wie op dinsdag tentamen heeft, geen uitzondering gemaakt worden.

Heb je het tentamen op maandag dan moet je de verslagen op vrijdags vóór 15.00 u inleveren.
Wie op dinsdag tentamen heeft, mag de verslagen uiterlijk de maandag daarvoor (12.00 u) inleveren.
Inleveren in het biologiekabinet.

Alle practicumverslagen moeten ingeleverd worden.Ontbreekt een onderdeel, dan kan over dit onderdeel niets gevraagd worden en krijg je daarvoor een 1.

Ordenen verslagen

Bundel alle verslagen in één map. Zorg dat het geheel er netjes en overzichtelijk uitziet.

 • Orden de verslagen.
 • Doe tussen de verschillende onderdelen een tabblad, zodat tijdens het tentamen snel de verschillende onderdelen gevonden kunnen worden.
 • Maak een overzichtelijke inhoudsopgave.

Gang van zaken

Het tentamen wordt afgenomen door twee biologiedocenten.
Over het algemeen stelt de eigen docent de vragen en wordt door de ander alleen genotuleerd. Dit laatste gebeurt om beter het cijfer te kunnen bepalen en om bij eventuele klachten de beoordeling te kunnen verantwoorden.

Tijdens het tentamen komen 2 of 3 onderwerpen (afhankelijk van hoe vlot het gaat) aan de orde.
Twee onderwerpen kun je tijdens de prepareertijd (15 minuten) voorbereiden. Bij het voorbereiden mag je alleen gebruik maken van je eigen verslag en dus niet van meegebrachte boeken en/of aantekeningen.

Let op! Het rooster voor de tentamens vermeldt de aanvangstijd van het mondeling. Je moet je 15 minuten daarvoor melden bij het aangegeven prepareerlokaal. Daar krijg je de verslagen en een briefje waarop staat wat je moet voorbereiden. Je kunt dan eventueel aantekeningen maken. Die mag je tijdens het mondeling gebruiken.

Na het mondeling blijft het verslag op school. Als de cijfers voor het schoolexamen definitief vastgesteld zijn, kun je het weer meenemen.

Beoordeling

Je wordt op de volgende punten beoordeeld.

 • Kennis
  Mate waarin je:
  • kennis hebt van termen, begrippen en processen die verband houden met het onderzoek (examenstof) en die kennis kunt gebruiken.
  • vaktermen juist kan gebruiken.
  • kennis kan toepassen in nieuwe contexten.

 • Verantwoording van het onderzoek
  Mate waarin je in staat bent:
  • het onderzoek toe te lichten.
  • verantwoording van het eigen onderzoek te geven.

 • Verbeteringen van het onderzoek
  Mate waarin je in staat bent:
  • fouten die tijdens het onderzoek of het maken van het verslag gemaakt zijn, te verbeteren.
  • suggesties voor vervolgonderzoek te geven.
  • mee te denken.

 • Communicatie over het onderzoek
  Mate waarin je in staat bent:
  • vlot en duidelijk te antwoorden / toelichtingen te geven.
  • mee te denken over zijdelings gerelateerde onderwerpen.
  • verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen.

VEEL SUCCES, bij de voorbereidingen en bij het tentamen zelf!