[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Samenvatting examenstof biologie VWO - vernieuwde tweede fase

Domein: D3

Metabolisme van de mens - 4

Opslag en uitscheiding

  Centraal examen

Nieren

Je moet:

 • kunnen aangeven welke organen en/of weefsels de mens heeft voor het verwijderen van overtollige en schadelijke stofwisselingsproducten.
 • het verband kunnen aangeven tussen de werking van de nieren met betrekking tot de stofwisseling van de mens:
 • met behulp van anatomische informatie het verband kunnen aangeven tussen bouw, werking en functie van de nieren,
  in het bijzonder:
  • ultrafiltratie;
  • terugresorptie;
  • bloeddruk;
  • diffusie, waaronder osmose;
  • actief transport.

Gebruik Binas of Biodata

Nieren (Ipad)

Afbeelding nierkanaaltje

 • Uitscheidingsorganen.
  • Uitscheiding: verwijderen van overtollige stoffen en afvalstoffen uit het bloed.
 • Bouw
  • Nierschors.
   • Buitenste deel van de nier.
   • Hierin de kapsels van Bowman.
  • Niermerg
   • Binnenste deel van de nier.
   • Hierin de nierkanaaltjes met de lissen van Henle.
  • Nierbekken
   • Trechtervormige ruimte.
    • De nierkanaaltjes komen hierin uit.
    • Opvangen van de urine.
    • Komt uit in de urineleider
     • Via urineleider gaat de urine naar de urineblaas.
 • Functie
  • Verwijderen van afvalstoffen.
   • o.a. afbraakproducten van eiwitten:
    • ureum;
    • urinezuur.

  • Handhaven van een constant inwendig milieu (homeostase).
   Constant houden van:
   • osmotische waarde van het bloed;
   • bloeddruk;
   • pH van het bloed.
    Door:
   • meer of minder water uit te scheiden.
   • meer of minder positieve of negatieve ionen uit te scheiden.
    (Na+, K+, Cl-)
 • Werking
  • Vorming voorurine
   • In haarvatensysteem (glomerulus) in het kapsel van Bowman.
    • Deel bloedplasma wordt uitgeperst door de hoge bloeddruk.
     • Kost geen energie.
      • Ultrafiltratie.
    • Vloeistof heet dan voorurine.
     • Wordt opgevangen in de holte van het kapsel van Bowman.
    • Voorurine bevat water met alle opgeloste stoffen uit het bloedplasma.
    • Voorurine bevat bij gezonde personen geen bloedcellen en geen grote eiwitmoleculen.
    • Osmotische waarde van voorurine is lager dan die van het achtergebleven bloedplasma.
     • Want niet alle stoffen kunnen de membranen van de cellen passeren.
     • Van stoffen die de membranen wel kunnen passeren is de concentratie hetzelfde. Onder andere van.:
      • glucose;
      • aminozuren;
      • zouten (mineralen).

  • Terugresorptie
   • In het nierkanaaltje.
   • Nuttige stoffen worden weer opgenomen in het bloed.
    Onder andere:
    • glucose.
     • Alle glucose wordt teruggeresorbeerd.
     • Wordt voor een deel ook door de cellen van het nierkanaaltje verbruikt.
      • Daardoor is concentratie glucose in nierader toch laag.
    • zouten (mineralen) die nodig zijn.
    • water.
     • Hoeveelheid afhankelijk van de osmotische waarde van het bloed.
     • Geregeld door hormoon (ADH).
      • O.i.v. ADH wordt meer water teruggeresorbeerd.
       • Minder urine gevormd.
       • Osmotische waarde van het bloed daalt.
     • Door terugresorptie van water is de concentratie van afvalstoffen (o.a. ureum) in urine veel groter dan in voorurine.
    • Bloedstroom in haatvat en in Lis van Henle in tegengestelde richting --> tegenstroomprincipe.
    • Voordeel:
     • er blijft een continu concentratieverschil.
      • Daardoor vindt over een grotere lengte water terug naar het bloed.
   • Terugresorptie van glucose, aminozuren en zouten is actief transport.
    • Kost veel energie.
     • Veel glucose nodig
     • Veel O2 nodig.
     • Cellen nierkanaaltje bevatten veel mitochondriën.
   • Terugresorptie van water gaat via osmose.
    • Passief transport.
  • Urine
   • Na terugresorptie heet de overgebleven vloeistof urine.
    • Wordt via de urineleiders afgevoerd naar de urineblaas.

Andere uitscheidingsorganen

 • Longen
  • Uitscheiding van CO2.
 • Lever
  • Uitscheiding van gal.
Lever

Je moet:

 • kunnen aangeven welke organen en/of weefsels de mens heeft verwijderen van overtollige en schadelijke stofwisselingsproducten en voor opslag van stoffen.
 • het verband kunnen aangeven tussen de werking van de lever met betrekking tot de stofwisseling van de mens:
 • de functies van de lever kunnen noemen, in het bijzonder:
  • opslag van glycogeen;
  • gluconeogenese;
  • productie cholesterol;
  • vorming van bloedeiwitten;
  • vorming van gal: galzure zouten, galkleurstoffen;
  • uitscheiding van producten via gal;
  • transaminering en desaminering;
  • detoxificatie.

Gebruik Binas of Biodata

Overzicht werking lever (Ipad)

Bloedvoorziening lever

 • Naar de lever toe:
  • leverslagader.
   • Zuurstofrijk bloed.
  • poortader .
   • Loopt van darmen naar lever.
    • Zuurstofarm bloed
    • Wisselend glucosegehalte (afhankelijk van aanvoer uit voedsel).
 • Van de lever af:
  • leverader.
   • Zuurstofarm bloed.
   • Constant glucosegehalte (binnen nauwe grenzen).

Functies lever

 • Handhaving glucosegehalte van het bloed.
  • Onder invloed van insuline:
   • opname van glucose uit de poortader.
   • omzetting van glucose in glycogeen.
   • opslag glycogeen.
  • Onder invloed van glucagon en/of adrenaline:
   • omzetting van glycogeen in glucose.
   • afgifte van glucose aan het bloed.
 • Vorming van glucose (gluconeogenese) uit:
  • andere monosachariden;
  • aminozuren;
  • melkzuur;
  • glycerol.
 • Afbraak van oude rode bloedcellen.
  • Bilirubine ontstaat --> gal.
 • Verwerking en vorming cholesterol.
 • Afbraak van overtollige cholesterol.
  • Galzure zouten ontstaan --> gal
   • Spelen rol bij de spijsvertering.
    • Emulgeren vetten.
  • Gal kan ook cholesterol bevatten.
   • Overtollig cholesterol wat niet afgebroken is tot galzure zouten.
  • Gal wordt opgeslagen in de galblaas.
  • Galblaas mondt uit in de twaalfvingerige darm.
   • Via de darmen wordt de gal uit het lichaam verwijderd.
 • Afbraak van overtollige aminozuren (desaminering)
  • Vorming van ureum uit ammoniak die vrijkomt bij de afbraak.
  • Ureum wordt aan het bloed afgegeven.
  • Verwijderd door de nieren.
 • Vorming van niet-essentiële aminozuren uit andere aminozuren (transaminering).
 • Vorming stollingseiwitten:
  • fibrinogeen
  • protrombine
 • Afbraak van giftige stoffen (detoxificatie).
  Onder andere:
  • geneesmiddelen;
  • alcohol en drugs.

© scholte/marree 2009