[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Samenvatting examenstof biologie VWO - vernieuwde tweede fase

Domein: E4

Homeostase bij de mens - 2

Zintuigen

  Centraal examen

Algemene kenmerken zintuigen

Je moet:

 • de functie van zintuigen bij de mens beschrijven met gebruik van de begrippen adequate prikkels en prikkeldrempel.
 • kunnen aangeven dat er receptoren zijn die gevoelig zijn voor veranderingen in tonus van een spier, voor de temperatuur en de samenstelling van het bloed.

Zintuig (receptor)

 • Neemt informatie (prikkel) uit de omgeving waar.
 • Prikkels worden omgezet in impulsen.
  • Elektrische stroompjes
 • Prikkel moet sterk genoeg zijn en lang genoeg duren, moet boven een bepaalde prikkeldrempel (drempelwaarde) liggen.
  • Prikkeldrempel is minimale prikkelsterkte nodig om impuls (actiepotentiaal) te laten ontstaan.
   • Als prikkelsterkte onder de prikkeldrempel ligt --> er ontstaat geen actiepotentiaal.
   • Verhoging prikkeldrempel:
     • na voorafgaande sterke prikkel.
     • na lang aanhouden van één bepaalde prikkel.
    • Sterkere prikkel nodig om actiepotentiaal te laten ontstaan.
 • Impulsen worden door de sensorische zenuwcellen doorgegeven aan het centraal zenuwstelsel.
  • De sterkte van de impuls is altijd hetzelfde.
  • Het aantal impulsen per tijdseenheid (impulsfrequentie) hangt af van de sterkte van de prikkel.
   • Hogere impulsfrequentie bij een sterkere prikkel.

Prikkels

 • Veranderingen in het milieu.
  • Uitwendige prikkel
   • Verandering in de omgeving.
   • Waargenomen door uitwendige zintuigen.
   • Communicatie verloopt volledig via het animale zenuwstelsel.
    • Impulsen worden verwerkt in de hersenen.
     • Pas dan bewust van waarneming.
  • Inwendige prikkel
   • Verandering in inwendige milieu.
   • Waargenomen door inwendige zintuigen.
    • Worden gebruikt bij het in evenwicht houden van alle functies in het lichaam.
     Bijvoorbeeld
     • temperatuur;
     • zuurgraad;
     • bloeddruk
     • ademhaling.
   • Communicatie verloopt deels via het autonome zenuwstelsel en de hormonen.

Adequate prikkel 

 • Prikkel waarvoor een bepaald zintuig gespecialiseerd is.
 • Voorbeelden bij uitwendige zintuigen:
  • licht --> oog;
  • geluid --> oor;
  • geur --> neus;
  • smaak (zoet zuur zout en bitter) --> tong;
  • druk --> drukzintuigen in huid;
  • temperatuur --> warmte - en koudezintuigen in huid;
  • lichte aanraking --> tastzintuigjes in huid;
  • houding en beweging --> evenwichtszintuig (vlak bij het inwendige oor).
 • Voorbeelden bij inwendige zintuigen:
  • CO2-gehalte, O2-gehalte en pH van het bloed --> receptoren in halsslagaders en aorta;
  • mate van spierspanning --> receptoren in de spieren (spierspoeltjes);
  • lichaamstemperatuur --> receptoren in hersencentra;
  • osmotische waarde van het bloed --> receptoren in hypothalamus.
Het oog

Je moet de werking van de ogen kunnen beschrijven en het totstandkomen uitleggen van:

 • accommodatie;
 • zien van kleuren en contrasten;
 • de pupilreflex;
 • zien van diepte;

waarbij gebruik kan worden gemaakt van een afbeelding van de bouw van de ogen.

Gebruik Binas of Biodata

Bouw oog (Ipad)

Functies onderdelen

 • Oogspieren: draaien oog.
 • Pupil: regelen hoeveelheid licht die op het oog valt.
 • Hoornvlies en glasachtig lichaam: lichtbreking (samen met lens).
 • Lens: accommoderen
 • Netvlies: waarnemen licht.
  • Omzetten in impulsen.
 • Oogzenuw - geleidt impulsen naar grote hersenen (gezichtscentrum).
 • Vaatvlies: bevat de bloedvaten.
 • Traanklieren - maken traanvocht .
  • Spoelt stof weg.
  • Beschermt oogbol tegen uitdroging.
Werking ooglens

Accommodatie (Ipad)

 • Het boller maken van de lens.
  • Lens kan boller en platter worden.
   • Brandpuntsafstand wordt aangepast.
  • Bolle lens voor dichtbij kijken.
   • Lichtstralen worden sterk afgebogen.
  • Platte lens voor veraf kijken.
   • Lichtstralen worden minder sterk afgebogen.
 • Boller en platter worden door:
  • straalvormig lichaam.
   Bestaat uit:
   • accommodatiespier (ciliairspier) met lensbandjes.
  • Dichtbij scherp zien
   • Accommodatiespier trekt samen.
    • Lensbandjes gaan slap hangen.
    • Ooglens wordt boller
     • door eigen elasticiteit.
  • Veraf scherp zien
   • Accommodatiespier ontspant
    • Lensbandjes gaan strak staan.
    • Ooglens wordt afgeplat
     • doordat de lensbandjes er aan trekken.

Verziendheid

 • Alleen in de verte goed scherp kunnen zien.
  Oorzaak:
  • oogas is te kort
   of
  • lens kan niet bol genoeg worden.
 • Verbeteren:
  • met bolle (positieve) lens.
   • Lens is aan de randen dunner dan in het midden.
  • Lens versterkt de werking van de ooglens.

Ouderdomsverziendheid

 • Ooglens verliest vermogen om te accommoderen
 • Lesbril nodig (positieve lens).

Bijziendheid

 • Alleen dichtbij scherp kunnen zien
  Oorzaak:
  • oogas te lang
   of
  • lens kan niet plat genoeg worden.
 • Verbeteren:
  • met holle (negatieve lens).
   • Lens is aan de randen dikker dan in het midden.
  • Lens doet tegenovergestelde als de ooglens.

Staar - lens wordt ondoorzichtig

Netvlies

Gebruik Binas of Biodata

Bouw netvlies (Ipad)

Onderdelen

 • Pigmentlaag
  • Bevat pigmentkorrels
   • voor lichtabsorptie.
   • Kunnen zich verplaatsen.
    • Bij veel licht tussen de zintuigcellen.
     • Bescherming van de zintuigcellen.
   • Ontbreken vaak bij nachtdieren.
    • Licht wordt teruggekaatst en passeert opnieuw de zintuigcellen.
 • Zintuiglaag
  • Lichtsensoren
   • Staafjes en kegeltjes
    • Zetten lichtenergie om in impulsen.
    • Impulsen worden overgedragen op zenuwcellen.
    • Uitlopers lopen over het netvlies
     • Komen op één punt samen --> zenuwbundel = oogzenuw
     • Verlaten bij blinde vlek het oog.

Staafjes en kegeltjes

 • Staafjes
  • Gevoelig voor alle golflengtes van zichtbare licht.
   • Geen kleuren mee waarnemen, alleen lichtcontrasten.
    • Door de hersenen in verschillende tinten grijs "vertaald".
  • Lagere drempelwaarde dan kegeltjes.
   • Van belang voor zien in schemering.
   • Werken overdag niet.
    • Beschermd door de pigmentkorrels.
  • Gezichtsscherpte is kleiner dan bij kegeltjes.
   • Meerdere staafjes zijn op één zenuwcel aangesloten.
  • Vooral aan de randen van het netvlies grote dichtheid van staafjes
   • Niet in de gele vlek.
 • Kegeltjes
  • Gevoelig voor licht van bepaalde golflengtes (kleuren).
   • Drie typen kegeltjes:
    voor blauw, rood en groen licht
    .
   • Waarnemen van wit doordat alle drie de typen geprikkeld worden.
  • Hogere drempelwaarde dan staafjesgezichtsscherpte is groter dan bij staafjes
   • Ieder kegeltje is met één zenuwvezel verbonden met het gezichtscentrum in de hersenen.
  • Zitten vooral in gele vlek.
   • Minder aan de zijkanten van het netvlies.

Gele vlek

 • Deel netvlies in verlengde van oogas.
 • Bevat vrijwel alleen kegeltjes.

Blinde vlek

 • Bevat geen zintuigcellen.
 • Zenuwuitlopers verlaten op die plaats het oog
Oog - pupil

Pupilreflex (Ipad)

 • Veel licht --> kleine pupil
  • Kringspier in de iris trekt samen.
 • Weinig licht --> grote pupil
  • Radiale (lengte) spieren in de iris trekken samen.
 • Geregeld via de hersenstam (autonome zenuwstelsel)
Reflexboog
 • Hoeveelheid licht waargenomen door staafje en kegeltjes.
 • Impulsen naar hersenen via sensorische zenuwuitlopers.
 • Schakelcellen verwerken informatie.
 • Impulsen via motorische zenuwuitlopers
  • naar kringspier van iris bij veel licht.
   • Pupil wordt kleiner.
  • naar radiale speiern in de iris bij weinig licht.
   • Pupil wordt groter .
Oog - zien van diepte

Gebruik Binas of Biodata

Zien van diepte

 • Alleen met twee ogen tegelijk.
 • Alleen op kleinere afstand.
  • doordat voorwerpen een kleiner beeld vormen rechteroog maakt iets ander beeld dan linker
  • Hersenen maken er een dieptebeeld van.
  • Op grotere afstand verschillen de beelden van het linker en het rechteroog te weinig.

© scholte/marree 2009