[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

banner bioplek donatie banner bioplek donatie

Samenvatting

Termen en begrippen examenstof biologie (CE en SE)

VWO - vernieuwde tweede fase

Inhoud 

Centraal examen

B1. Structuren van ecosystemen

C1. Erfelijkheid

D1. Energiestromen en kringlopen

D3. Metabolisme van de mens

D4. Celprocessen

D5. Eiwitsynthese en biotechnologie

E2. Ontstaan en handhaving van verscheidenheid

E4. Homeostase bij de mens

E5. Bescherming van het interne milieu

Alleen schoolexamen (dus niet voor het centraal examen)

B2. Structuren van cellen

C2. Levenscyclus van de mens

C3. Levenscyclus van cellen

D2. Metabolisme van planten

E1. Dynamiek in ecosystemen

E3. Ethologie

Elders op bioplek

Aanwijzingen voor het maken van het examen

Examenprogramma vwo vernieuwde tweede fase

Oefenexamens zijn te vinden bij examenbundel.nl

 

site hit counter