[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

bioplek

atheneum 6

practicum

Inhoud techniekkaarten

Aanwijzingen experimenteel onderzoek
Maken grafieken 1
Maken grafieken 2
Verslag
Poster
Werkplan
Beoordelingscriteria verslag
Beoordelingsformulier

Veldwerk
Evolutie
Zintuigen

theorie

De links naar antwoorden van de opdrachten uit de studiewijzers worden pas geactiveerd als de stof besproken is.

Studiewijzer 6.1 - Evolutie en populatiegenetica - links theorie
Studiewijzer 6.1 - Evolutie en populatiegenetica - antwoorden
Overzicht leerstof Evolutie en populatiegenetica

Overzicht leerstof Erfelijkheid

Studiewijzer 6.2 - Afweer - links
Studiewijzer 6.2 - Afweer - antwoorden
Overzicht leerstof Afweer

Studiewijzer 6.3 - Homeostase bij de mens - links theorie
Overzicht leerstof Homeostase bij de mens- zenuwstelsel en spieren
Overzicht leerstof Homeostase bij de mens- zintuigen
Overzicht leerstof Homeostase bij de mens- hormonen


examen

Aanwijzingen maken eindexamen

Schoolexamen toets 1
Schoolexamen toets 2

Schoolexamen toets 3 (mondeling)

Samenvatting stof centraal examen

Totaaloverzicht theorie en practicum vwo