[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]  

 

Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

Beoordeling profielwerkstuk

Bij het profielwerkstuk wordt niet alleen het eindresultaat beoordeeld, maar ook het doorlopen proces en de presentatie.
Na iedere fase wordt de gang van zaken besproken... het logboek wordt dan afgetekend. Er mag aan een volgende fase begonnen worden voordat de vorige voldoende is afgerond.
De begeleiding en beoordeling van het proces gebeuren vrijwel helemaal door de docent van het hoofdvak.

Het verslag wordt beoordeeld door de docenten van de betrokken vakken. De beoordeling van de presentatie wordt gedaan door twee docenten die niet bij de begeleiding van het profielwerkstuk betrokken zijn geweest.

De beoordeling van de presentatie wordt gedaan door personen die niet bij de begeleiding van het betreffende profielwerkstuk betrokken zijn geweest.
De presentatie wordt beoordeeld met voldoende, ruim voldoende of goed.

De beoordelingen gebeuren aan de hand van standaard beoordelings-formulieren . Daarbij spelen ook het logboek, het doorlopen proces en het wel of niet presenteren een rol.
Het cijfer dat voor het profielwerkstuk behaald wordt, telt voor de uitslagbepaling mee in het combinatiecijfer.

beoordelingsformulier verslag (pdf-file)
beoordelingsformulier presentatie (pdf-file)

 

terug naar inhoud