[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

 

Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

Logboek

Tijdens het werken aan het profielwerkstuk houdt ieder groepslid een eigen logboek bij.
Het logboek dient als verantwoording van de werkzaamheden en de tijd die besteed is. Elke zoekactie, elke schrijfactie, elk gesprek e.d. moet worden genoteerd.
Vanaf het moment dat je begint te denken over een profielwerkstuk tot en met het eind van je onderzoek en de presentatie moet je precies bijhouden:

 • wat je gedaan hebt (soort activiteit),
 • wanneer je het gedaan hebt,
 • hoeveel tijd je er aan besteed hebt.

Een goed ingevuld logboek maakt het makkelijker vast te stellen of je op een goede en effectieve manier aan het werk bent en of je voldoende tijd aan het werk besteedt. Bij elk gesprek met de begeleider vormt het logboek het uitgangspunt.

Er mag pas aan een volgende fase begonnen worden, als de vorige voldoende is afgerond.

Het verloop van je onderzoek noem je het proces. Dat proces moet bijgehouden worden in een logboek.

Bronnen- en materialenboek

Naast een logboek is het zinvol en verplicht om een zogenaamd bronnen- en materialenboek te maken. Dat is een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen en ordenen van de gegevens. Een goed gedocumenteerd bronnen- en materialenboek is onmisbaar wanneer je de resultaten gaat uitwerken. Neem zoveel mogelijk gegevens op, want onbelangrijke details kunnen in een later stadium essentiële informatie blijken te zijn!

In het bronnen- en materialenboek noteer je alle werkzaamheden:

 • planning
 • onderwerpkeuze
 • vraagstelling
 • geraadpleegde hulpbronnen en samenvatting van gevonden informatie
 • denkstappen
 • alle resultaten
 • andere aantekeningen.

Verder neem je krantenknipsels en indien mogelijk de originele bronnen op. Zorg vanaf het begin voor een overzichtelijke literatuurlijst.
Orden de gegevens in het boek vanaf het begin zo goed mogelijk. Afhankelijk van het onderwerp kan dit:

 • chronologisch
 • naar activiteit
 • naar deelonderwerp of naar onderzoeksvraag (of deelvraag).

We adviseren je een multomap of een ordner te nemen en een indeling te maken met tabbladen. Zet zoveel mogelijk een datum op het materiaal dat je opneemt.
Houd vanaf het begin de bronvermelding bij.

terug naar inhoud