[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]


Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

 

Presentatie

Het onderzoek wordt tijdens een avond gepresenteerd aan alle belangstellenden (docenten, leerlingen, ouders, vrienden, opa's en oma's).
Er mag alleen gepresenteerd worden nadat vorm en inhoud van het verslag met een voldoende zijn beoordeeld. Niet presenteren of een onvoldoende presentatie heeft gevolgen voor de uiteindelijke beoordeling van het profielwerkstuk.

Het presenteren van het onderzoek, kan op een van de volgende wijzen plaatsvinden:

 • posterpresentatie (indien mogelijk gecombineerd met het tonen van de proefopstelling) met mondelinge toelichting.

 • een presentatie met gebruik van de computer (PowerPoint of website pagina's) of andere media (bijvoorbeeld video), met een mondelinge toelichting. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met het tonen van de proefopstelling.

 • een mondelinge voordracht (voor een grotere groep). Dit kan aan de hand van sheets of met PowerPoint (beamer).

 • Het tonen van een (technisch) ontwerp met de mogelijke toepassing(en), de bijbehorende documentatie en een mondelinge toelichting daarbij.
Het niveau van de presentatie moet zodanig zijn dat medeleerlingen die het onderzoek niet hebben uitgevoerd, inzicht kunnen krijgen in:
 • de probleemstelling (hoofd- en deelvragen)
 • de theoretische achtergrond van het onderzoek
 • de werkwijze
 • de problemen tijdens het werk (met eventuele tips)
 • de resultaten
 • de conclusie(s) van het onderzoek.

Beoordeling

Er zijn drie categorieën waarop beoordeeld wordt:

Hieronder staat aangegeven waar bij de verschillende categorieën op gelet wordt.

Uiterlijk en verzorging

 • Het geheel moet er aantrekkelijk uitzien, uitnodigen om nader te bekijken (of om naar te luisteren).
 • De presentatie moet afwisselend zijn. Er moet afwisselend en functioneel gebruik gemaakt worden van verschillende beeldelementen (tekst, afbeeldingen, grafieken e.d.).
 • De verschillende beeldelementen moeten logisch geordend zijn.
 • Er moet zorg besteed zijn aan de afwerking van afbeeldingen, grafieken e.d..
 • Ook zonder mondelinge toelichting moet de essentiële informatie helder overgebracht worden.
 • De presentatie moet een redelijke omvang hebben.
 • Er moet in korte tijd kennis genomen kunnen worden van de globale inhoud.

Inhoud

De gepresenteerde informatie moet logisch geordend zijn.

Inleiding en probleemstelling

 • Er moet een duidelijke introductie zijn.
 • De achtergronden bij de vraag- of probleemstelling(en) moeten duidelijk zijn.

Werkwijze

 • De onderzoeksopzet en uitvoering moeten helder weergegeven worden.
 • Het moet duidelijk worden hoe de resultaten tot stand gekomen zijn.

Resultaten

 • Resultaten moeten overzichtelijk weergegeven zijn.
 • De gegeven informatie moet juist zijn.

Conclusie

 • De conclusie(s) moet(en) kort en duidelijk weergegeven zijn.
 • Meningen mogen niet als feiten gepresenteerd worden en omgekeerd.
 • Gegeven argumenten (bijvoorbeeld bij de conclusie) moeten overtuigend en geloofwaardig zijn.

streep groen

Mondelinge toelichting

 • Bevat een korte samenvatting van het werk.
 • Je hebt een open houding naar het publiek (uitnodigend).
 • Je beantwoordt vragen worden helder en duidelijk.
 • Je hebt oogcontact met de luisteraar(s).
 • Je controleert of de luisteraars het kunnen volgen.
 • Je licht vaktermen worden toe.
 • Het is prettig om naar te luisteren (intonatie, tempo, volume, woordkeus).
 • De toelichting en de antwoorden zijn overtuigend.
terug naar inhoud