[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

 

Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

Overzicht werkzaamheden

Het werk voor het profielwerkstuk wordt opgestart in periode 2 van de voorexamenklas. De uitvoering vindt plaats in de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Dat heeft als voordeel dat er geen lessen meer zijn en er veel tijd en ruimte beschikbaar is om het werk in alle rust uit te voeren.

De schrijffase wordt afgerond voor de herfstvakantie van het examenjaar en de presentaties zijn in december of in januari van dat jaar.

Planning

Werkzaamheden

Wanneer

havo

vwo

keuze van het hoofdvak

oriëntatie op en keuze van een onderwerp


klas4
periode 2


klas 5
periode 2

 

voorbereiding


klas 4
periode 3


klas 5
periode 3

 

uitvoering


tijdens de laatste schoolweken voor de zomervakantie

 

schrijven verslag


klas 5
periode 1


klas 6
periode 1

 

presentatie


klas 5
periode 2


klas 6
periode 2

Oriëntatie en keuze (± 6 uur)

 • partner kiezen
 • vakken voor het onderzoek kiezen
 • oriënteren op een mogelijk onderwerp  en onderwerp kiezen
 • snuffelen in de literatuur/geschikte bronnen zoeken
 • Vergeet niet te noteren om welke bronnen het gaat. Bronnen die je gebruikt voor je onderzoek, moeten later in het verslag vermeld worden.
 • formuleren van de onderzoeksvraag
  hoofdvraag en zonodig deelvragen 


  Voorbereidingsfase (± 6 uur)

 • literatuur onderzoek
 • Wat is er al bekend over het probleem?
 • mogelijke meetmethodes bekijken
 • hypothese formuleren
 • experiment(en) plannen - werkplan maken

  Uitvoeringsfase (± 48 uur)

 • experimenten uitvoeren, gegevens verzamelen
 • gegevens voorlopig uitwerken
 • controle
  Ga na of de verzamelde informatie volledig is, of je daarmee de onderzoeksvraag of vragen kunt beantwoorden.
  Eventueel verbeteringen aanbrengen in de opzet van de experimenten en deze herhalen.

De laatste week van de zomervakantie en de eerste schooldag staat de school open voor leerlingen die in (een deel van) de uitvoeringsfase ziek geweest zijn of die nog experimenten over willen doen.

Schrijffase en presentatie (± 20 uur)

 • verslag schrijven
 • presentatie voorbereiden

terug naar inhoud