[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]


Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

 

Schoolprijs voor het beste profielwerkstuk
 • Voor de beste werkstukken wordt in havo en in atheneum een eerste en tweede prijs beschikbaar gesteld: als eerste prijs een jaar collegegeld en als tweede prijs een boekenpakket.

 • Iedere sectie kan per afdeling één werkstuk voor de prijs nomineren.

 • Een externe jury van deskundigen bepaalt uiteindelijk wie de prijswinnaars zijn.

 • Een werkstuk komt alleen in aanmerking voor een prijs als het werk ook gepresenteerd is.

 • De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van de presentaties.  Opmerkingen van de heer Flamman voorzitter van de jury (2013)

 1. Maak je verslag niet onnodig uitgebreid: 100 pagina’s is gewoon te veel! en herhaal niet!
 2. Beperk je tot je hoofdonderwerp, haal er niet te veel bij!
  S
  chrijf niet alles op wat je weet of wat je in de loop van je onderzoek te weten bent gekomen, want dat leidt je alleen maar af van je doel.
 3. Schrijf een korte samenvatting, een ‘abstract’ , dat is: een verkorte, zakelijke, zo objectief mogelijke weergave van de inhoud van je publicatie (denk aan een half A4-tje) , dan weet de lezer al aan het begin waaraan hij/zij toe is.

terug naar inhoud