[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]


Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

 

Samenvatting handleiding profielwerkstuk
  • De studielast is 80 uur.

  • Het hoofdvak moet betrekking hebben op een vak uit het profieldeel van het vakkenpakket.

  • Je houdt een logboek bij.

  • Je houdt samen met je partner een bronnen- en materialenmap bij.

  • Na iedere fase bespreek je het proces met de begeleider aan de hand van het logboek. Je mag pas aan een volgende fase beginnen als de vorige voldoende is afgerond.

  • Het verslag is een onderdeel van het schoolexamen en wordt beoordeeld met een cijfer. Het cijfer is een onderdeel van het combinatiecijfer.

  • Een of twee personen die niet bij de presentatie betrokken zijn, beoordelen de presentatie (met v/rv/g).
  • Een externe jury looft aan de beste werkstukken een prijs uit.

terug naar inhoud