[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

 Inhoud bovenbouw vwo per examenonderdeel

 

Inhoud

Samenvatting leerstof
oude stijl
Theorie
afbeeldingen
Theorie
animaties
Prakische opdrachten
en
oefenopdrachten
Examenprogramma vernieuwde tweede fase
(2007)

 

Cellen: bouw en functies


Stoffen in de cel

Koolhydraten

Koolhydraten schematisch

Brutoformule van glucose

Vetten

Vetten schematisch

Bouw vetten (uitgebreid)

Bouw vetten (lipiden)

Eiwitten

Eiwitten schematisch

Aminozuren (uitgebreid)

Bouw ATP

Bouw celmembraan

Diffusie en osmose

Uitleg Plasmolyse

Cel overzicht

Celmembraan

Osmose

Plasmolyse 1 rode ui

plasmolyse 2 waterpest

Regeling activiteiten in de cel

Virussen algemeen

Bacteriofaag

HIV (aids-virus)

Griepvirus (Influenza-A virus)

Bacteriën

Cellen en weefsels en osmose

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: structuren van cellen
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Levenscyclus van cellen

 

Afbeelding mitose en meiose

DNA

RNA

Verschillen RNA-DNA

Mitose
Meiose

Celcyclus

Groei in de worteltop

Klonen

Mitose in een worteltopje
 

 

 


C3: Levenscyclus van cellen
 
 

 

Erfelijkheid

Inhoud erfelijkheidsleer theorie

Monohybride kruising

X-chromosomale kruising

Dihybride kruising

Dihybride kruising gekoppeld

Monohybride kruising

Dihybride kruising

Dihybride gekoppeld

Crossing over

Experimenten Mendel

Klonen
Veredeling (zuivere lijn)

Transgene organismen

Erfelijke ziektes

Virtueel practicum bananenvliegen inleiding

Virtueel practicum bananenvliegen kruisingen

Opdrachten virtueel practicum bananenvliegen

C1: Erfelijkheid

 

 

 

 

 

Eiwitsynthese en enzymen

Moleculaire genetica 4 vwo

DNA

RNA

Verschillen RNA-DNA

Transcriptie

Translatie

Eiwitten schematisch

Aminozuren

 

Inhoud moleculaire erfelijkheid

DNA-animatie

Transcriptie-translatie

Translatie

Introns en exons
Genregulatie

Enzymwerking 1

Enzymwerking 2
Klonen
Verdelen (zuivere lijn)
Gelelectroforese
PCR (polymerase chain reaction)

Enzymen opdracht

Enzymen onderzoeksideeën

Oefenen
Genetische code
Oefenen
Puntmutaties

D5: Eiwitsynthese en biotechnologie

 

 

 

 

 

Stofwisseling van planten

Fotosynthese eenvoudig

Diffusie en osmose

Uitleg plasmolyse

Blad en fotosynthese

Huidmondjes

Celstrekking

Vaatbundels

Plasmolyse bij waterpest

Bloem

Bouw plant

Transport onderzoeksideeën

D3: Metabolisme van planten


 

 

 

Assimilatie en dissimilatie

Bouw ATP en ADP

Fotosynthese eenvoudig

Fotosynthese licht- en donkerreactie

Gaswisseling blad

Fotosynthese/celademhaling (grafiek)

Citroenzuurcyclus

Stofwisseling (overzicht)

 

Fotosynthese (model)

Lichtreactie

Celademhaling

Glycolyse

Citroenzuurcyclus

Eindoxidatie

Eindoxidatie model

Fotosynthese en gisting opdracht

Onderzoeksideeën

D4: Celprocessen

 

 

 

 

 

Levenscyclus van de mens

 

Geslachtsorganen man

Testis

Geslachtsorganen vrouw

Menstruatiecyclus

Ovarium-follikel-eicel

Bevruchting, embryologie zoogdieren

Moderne voortplantingstechnieken

Voortplanting,groei en ontwikkeling


 

C2: Levenscyclus van de mens

 

 

 

 

Voeding en spijsvertering

Voedingsstoffen

Vetten (lipiden)

Emulsies

 

Spijsverteringskanaal

Enzymwerking 1

Enzymwerking 2

Vertering eiwit

Vertering vet

Vertering zetmeel

gebit planteneter

gebit vleeseter

Stofwisseling van de mens

Voeding onderzoeksideeën

Enzymen onderzoeksideeënD3: Metabolisme van de mens

 

 

 

 

Gaswisseling bij de mens

 

 

 

Inhoud gaswisseling

Borstkas

Interpleurale ruimte

Ademhalingsspieren

Longblaasjes

Opname zuurstof

Samenstelling uitgeademde lucht

Tegenstroomprincipe

 

Onderzoeksideeën gaswisseling en bloed

D3: Metabolisme van de mens

 

 

 

Bloed en bloedsomloop

 

Uitwisseling in de haarvaten

Bestanddelen van het bloed

Bloedvaten

Haarvaten werking

Lymfevaten

Hart

Hart werking

Bloeddruk

Bloedroep-ABO

Bloedgroep-rhesusfactor

Bloedstolling

Tegenstroomprincipe

Zuurstofspanning

Meten bloeddruk

Opdrachten bloed/bloedsomloop

Onderzoeksideeën gasw isseling en bloed

 

D3: Metabolisme van de mens

 

 

 

 

 

 

Opslag en uitscheiding

Lever

Nie1 (schematisch)

Nier 2

Functies lever
Werking nieren

D3: Metabolisme van de mens

 

Homeostase - zintuigen

Oog

Accomodatie

Netvlies

Pupilreflex

Het gehoororgaan

Opdracht zintuigen

E4: homeostase bij de mens

 

Homeostase - zenuwstelsel

Inhoud zenuwstelsel

Overzicht zenuwstelsel

Autonoom zenuwstelsel

Centraal zenuwstelsel

Reflexboog

Kniepeesreflex

Membraan neuriet (axon) impulsgeleiding

Neuriet (axon)

Synaps (neurotransmitters)

Hoofd overlangs

Spieren (bouw en werking)

E4: homeostase bij de mens

 

 

 

 

 

 

Homeostase - hormoonstelsel

 

Inhoud homeostase

Inleiding homeostase

Eilandjes van Langerhans: insuline-glucagon

Schildklier: thyroxine

Regeling activiteiten in de cel

E4: homeostase bij de mens

 

 

 

Bescherming van het interne milieu (afweer)

 

Schema regeling lichaamstemperatuur

Samenvatting afweer

Inhoud afweer

Overzicht

Antistoffen

Macrofagen

B lymfocyten

T lymfocuten

Temperatuurregeling

Bouw huid

Bloedroep-ABO

Bloedgroep-rhesusfactor

Bloedstolling

Info en oefenen
Bloedtransfusie

Practicum
Invloed van de temperatuur op de bloedstolling

Virtueel bloedgroep bepalen

E5: Bescherming van het interne milieu

 

 

 

 

Ecologie

Structuren van ecosystemen

Energie en materie (energiestromen)

Dynamiek in ecosystemenSoort en populatie

Voedselpiramides energiestromen

Stikstofkringloop

Groenbemesting

 

Veldwerk

 

B1: Structuren van ecosystemen

D1: Energiestromen en kringlopen

E1: Synamiek in ecosystemen

 

Ethologie

Opdracht gedrag

Waarnemen van gedrag

E3: ethologie

 

Evolutie

Ontstaan en handhaving van verscheidenheid

Overzicht geologische tijdschaal

Koolstof-14 methode

Kalium-40 methode

Natuurlijke selectie-isolatie

Darwinvinken

Overzicht evolutie theorie

Populatiegenetica (Hardy en Weinburg

 

Evolutie

E2: ontstaan en handhaving van verscheidenheid