[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links]

 


Practicum


Een korte beschrijving van ons practicum en enkele uitgangspunten.

 1. De leerlingen krijgen 2 uur per week practicum zoveel mogelijk in een blokuur.
 2. Practica worden gegeven in blokken van 4 tot 7 weken.
 3. De eerste practica zijn min of meer gesloten, de laatste volledig open.
 4. Aan het begin van een blok bieden we een overzicht aan van de problemen die opgelost
  kunnen worden.
 5. De problemen staan op kaarten (zie voorbeeld probleemkaarten)
 6. Iedereen is vrij samen te werken met wie hij/zij wil, maar liefst in groepen van 2.
 7. Er worden enige eisen gesteld t.a.v. het aantal problemen dat onderzocht moet, maar in
  principe is er geen haast. Een groep kan dus rustig 6 tot 8 uur of zelfs langer aan een onderwerp besteden.
 8. We doen geen practica om technische vaardigheden aan te leren. Iedereen leert de vaardigheid
  die op dat moment van belang is.
 9. We gaan ervan uit dat het onzin is om alles helemaal zelf te ontdekken. Daarom laten we de
  leerlingen kiezen uit een aantal mogelijke technieken die op zgn techniekkaarten staan.
  De leerlingen kunnen natuurlijk ook in de litteratuur naar mogelijke technieken zoeken.
 10. Experimenten kunnen niet mislukken, het gaat vooral om de manier waarop het onderzoek
  gedaan wordt..
 11. De leerlingen maken per onderzoek een verslag of een poster. In de loop van de 2 laatste
  jaren krijgen ze zo, ongeveer 8 tot 10 cijfers.
 12. Het derde schoolonderzoek is mondeling en gaat over de verslagen van 2 jaar. Het 3de schoolonderzoekcijfer is het eindcijfer van 8 tot 10 verslagen en het cijfer voor het mondeling
  over die verslagen.

 

Een uitgebreide beschrijving van ons practicum staat in Practicum Biologie, A.. van Anderwegen e.a,blz.149 e.v. ,1988 Wolters Noordhoff.


Ineke Marree
cmmarree@bioplek.org

Gerard Scholte
gamscholte@bioplek.org