home-inhoud-inhoud onderbouw


 

Herbarium

Inhoud

Inleiding

Verzamelen

Drogen

Inplakken

Beoordeling

Elders op bioplek: plantenlijst met foto's

Inleiding

Een herbarium is een verzameling van gedroogde planten.
Je moet een aantal planten die veel in onze omgeving voorkomen leren kennen. Deze planten krijg je de komende tijd op school te zien.
Een deel van deze planten (20) moet je ook verzamelen, drogen en opplakken. Je maakt daar een herbarium van.
Van je docent krijg je een stencil met de namen van de planten die je moet kennen. Hierop staat ook welke planten je moet verzamelen, deze planten zijn aangegeven met een sterretje.
Hieronder staan aanwijzingen over hoe je moet verzamelen, hoe je de verzamelde planten het beste kunt drogen en opplakken. Van de verzamelde planten moet je ook nog wat gegevens noteren over de groeiplaats.

Verzamelen

Je kunt niet overal zomaar planten gaan plukken! Veel planten worden in Nederland steeds zeldzamer. Je moet dus heel voorzichtig omgaan met de natuur die er nog is. Verzamel daarom nooit planten in natuurgebieden of parken. 

 • Verzamel alleen planten die opgegeven zijn. (plantenlijst met foto's)
  Als er in je herbarium planten zitten die niet opgegeven zijn gaan er punten af. Dit is om te voorkomen dat je zeldzame planten gaat verzamelen.
 • Pluk alleen planten als er meerdere van dezelfde soort bij elkaar staan.
 • Verzamel complete planten (stengel,blad,bloem), maar laat de wortel zitten. De plant kan dan dikwijls weer uitgroeien.
 • Tijdens het verzamelen moet je ook gegevens noteren over de omgeving waar de plant in groeit. Doe dit met potlood, dat vlekt niet als het papier vochtig wordt. Bewaar al deze gegevens zorgvuldig !
 • Noteer altijd:
  • de datum : d.w.z. wanneer je de plant gevonden hebt.
  • de vindplaats: d.w.z. waar je de plant gevonden hebt (straat en plaats) en in wat voor soort omgeving de plant stond (bijv. berm, weiland, boomgaard e.d.).
 • Voor een nauwkeurige beschrijving van de vindplaats moet je letten op:
  • Groeit de plant in het licht of juist in de schaduw, op een droge of vochtige plek?
  • Hoe hoog de plant is in vergelijking met de planten eromheen.
  • Welke andere planten staan vlakbij de geplukte plant.
  • Valt de plant op of juist niet.
  • Staan er veel van dezelfde soort bij elkaar?
  • Eventueel bijzonderheden die je bij het verzamelen opgevallen zijn.

Drogen

 • Hoe sneller de planten drogen hoe mooier de kleur blijft.
  Planten moeten gedroogd worden tussen papier dat veel vocht opneemt.
  Het gaat erg goed met oude kranten.
 • -Doe de planten zo snel mogelijk na het verzamelen tussen de kranten.
 • Leg de planten zo mooi mogelijk, zodat alle onderdelen duidelijk zichtbaar zijn. Grote planten kunnen in stukken gedroogd worden.
 • Stop bij de planten een papiertje met alle gegevens, anders vergeet je bij welke plant de gegevens horen.
 • Houd de kranten met de planten zo plat mogelijk. Maak de stapel dus niet te hoog.
 • Leg op het stapeltje enkele grote zware boeken, dan worden de planten goed platgedrukt en drogen ze snel. Gebruik, als je er een hebt, een plantenpers.
 • Kijk na 1 dag of de planten goed liggen. Je kunt ze dan nog anders leggen, bijvoorbeeld als de bladeren dubbelgevouwen zijn. Vervang vochtige kranten in het begin iedere dag door droge. De planten drogen dan sneller en er komt geen schimmel op.

Inplakken

 • Plak alleen planten op die helemaal droog zijn.
 • Gebruik voor dit opplakken multomap/tekenpapier of een losbladig herbariumschrift (Geen dun papier en geen lijntjespapier).
 • Gebruik altijd per plant één bladzijde.
 • Plak de planten op met smalle strookjes doorzichtig plakband.
 • Plak de planten maar aan één kant van het papier.
 • Zorg ervoor dat alles er netjes uitziet en alles mooi vlak ligt.
 • Bovenaan de blz komt de naam van de familie waar de plant bijhoort.
 • De gegevens van de plant worden erbij geschreven, dus niet getypt.
 • Vermeld in de volgende gegevens bij de plant:
  • de naam ( ook de wetenschappelijke naam),
  • de vindplaats ,
  • de datum (dag/maand/jaar),
  • een korte omschrijving van de vindplaats 
 • Zorg dat alles netjes geschreven is (niet met potlood) en er overzichtelijk uitziet..
 • Sorteer de planten per familie en leg deze in de volgorde van het stencil met de plantenamen.
 • Maak de losse vellen met planten aan elkaar of doe ze in een map.
 • Nummer de bladzijden.
 • Je maakt natuurlijk een voorpagina en een inhoudsopgave. 

  Er mogen geen planten van vorige jaren ingeleverd worden. 

Beoordeling

Voor het herbarium krijg je een cijfer en ook voor de plantentoets die aan het eind van dit schooljaar afgenomen wordt. Het gemiddelde van deze cijfers telt als CP-cijfer.
Bij de beoordeling van het herbarium wordt gelet op:

 • Het aantal planten met de juiste naam (het moeten er 20 zijn).
 • de kwaliteit van de beschrijvingen van de vindplaatsen.
 • de volledigheid van de bijschriften (naam plant, datum, vindplaats e.d).
 • de ordening die aangebracht moet zijn (ordenen per familie en in de volgorde van het stencil).
 • de verzorging van de bijschriften en de bladindeling.
 • de manier waarop de planten gedroogd en ingeplakt zijn.Er wordt dus gelet op inhoud en verzorging.
 • Zorg ervoor dat je de opdrachten volledig uitvoert.
 • Let vooral op een goede beschrijving van de vindplaatsen.

  plantenlijst met foto's