home-inhoud-inhoud onderbouw

 

 

Pissebedden en vocht

Methode om de voorkeur van pissebedden voor droog of vochtig te meten

Werkwijze

Materiaal

 • keuzekamer
  In plaats van de keuzekamer kun je ook een diep bord nemen. Zorg er dan wel voor dat de vochtige en de droge plaats even groot zijn.

 • minimaal 10 pissebedden
 • filtreerpapier (of keukenpapier)
 • water
 • horloge met secondewijzer of een stopwarch

Methode

 • Neem twee filtreerpapiertjes.
  Knip ze op maat, zodat ze in de keuzekamer passen.
  Zorg ervoor dat de papiertjes elkaar niet raken.
 • Doe de filtreerpapiertjes in de keuzekamer
  Maak aan één kant van de keuzekamer het filtreerpapier vochtig.
 • Zet 5 pissebedden op de vochtige helft en 5 pissebedden op de droge helft.
  Als je met meer pissebedden werkt, zet je een gelijk aantal in het droge en in het vochhtige deel.
 • Tel elke 30 seconden hoeveel pissebedden in het vochtige deel zitten en hoeveel in het droge deel zitten. Noteer dat in een tabel.
 • Doe de proef gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 5 minuten.
© scholte/marree 2001