home-inhoud-inhoud onderbouw


 

 

Pissebedden en vocht

Zelf onderzoeken

 
Het onderzoek

Pissebedden zitten vaak onder stenen. Onder stenen is het vaak vochtig, maar ook donker.
De vraag is of ze onder de stenen gaan zitten omdat ze van donker houden of omdat ze liever op een vochtige plaats zitten.
Bij deze proef ga je onderzoeken waar ze het liefst zitten: op een vochtige of op een droge plek.

stap 1 - Voorbereiding van de proef

 • Noteer het doel van het onderzoek.
 • Lees hoe de proef uitgevoerd moet worden. (methode)
 • Verzamel het materiaal dat je nodig hebt.
 • Maak een tabel (zie voorbeeld)
  In die tabel ga je de resultaten noteren.


voorbeeld tabel

tijd in minuten
aantal pissebedden
vochtig
droog
0.30

.

.

1.00

.

.

1.30

.

.

.

.

.

.

.

totaal aantal

.

.

gemiddeld aantal

.

.

 

 

stap 2 - Uitvoering van de proef

 • Voer de proef uit en noteer de resultaten in de tabel.

stap 3 - Verwerking van de resultaten

 • Bereken hoeveel pissebedden je in het totaal gedurende de 5 minuten in het vochtige gedeelte en in het droge gedeelte geteld hebt. z
  Zet dat in je tabel.
 • Bereken hoeveel pissebedden er gemiddeld op de vochtige en op de droge helft zaten.
 • Maak van de gemiddelden een staafdiagram.
Staafdiagram

stap 4 - trek je conclusie en maak een verslag

 • De conclusie is hier het een antwoord op de vraag of de pissebedden liever op een vochtige of op een droge plek zitten.
  Let op! Als je géén antwoord kunt geven op de onderzoeksvraag is dát je conclusie.
 • Geef aan welke getallen je voor je conclusie op gebruikt.
  Je noteert dus hoeveel pissebedden er gemiddeld in het vochtige en hoeveel er in het droge deel zaten. Dat zijn de getallen waar je de conclusie op baseert.


Opmerking

Meestal is zo'n kort proefje als hier beschreven niet voldoende om een goede conclusie te kunnen trekken. Het is beter om de proef gedurende een langere tijd te doen en dan ook tegelijk te kijken naar wat de pissebeddeb doen: hoe actief zijn ze, lopen ze voortdurend rond of gaan ze rustig zitten?


© scholte/marree 2001© scholte/marree 2001