home-inhoud-inhoud onderbouw


 

 

Pissebedden en vocht

Het verslag

 
Het verslag

Het verslag moet uit de volgende onderdelen bestaan (in deze volgorde!).

Doel van het onderzoek (onderzoeksvraag)

Werkwijze

Materiaal
Noteer overzichtelijk al het materiaal dat je gebruikt hebt.

Methode
Schrijf nauwkeurig op hoe jij de proef gedaan hebt en hoe je de gegevens bewerkt hebt (welke berekeningen).
Maak een tekening van de proefopstelling.

Resultaten
Bij dit onderzoek zijn dat de tabel en het staafdiagram.

Nabespreking
Hierbij horen:

  • de conclusie
  • wat je achteraf bekeken beter had kunnen doen en/of wat er minder goed gegaan is.

 Meer aanwijzingen over het maken van een verslag kun je krijgen door hieronder te klikken.

Inhoud verslag
Verzorging verslag
© scholte/marree 2001