skelet blad 4


Onderzoek

Inleiding

Het is de bedoeling dat je het skelet van een dier of een deel van dat skelet vergelijkt met het skelet van de mens of met het skelet van een ander dier.

Je moet proberen te ontdekken welke verschillen en overeenkomsten er zijn.
Probeer de verschillen die je vindt ook in verband te brengen met de manier waarop bepaalde onderdelen gebruikt worden en met de manier waarop het dier en de mens zich bewegen.

Als er op school skeletten aanwezig zijn, kun je die goed gebruiken voor je onderzoek.
Ga wel voorzichtig met het materiaal om.
Je kunt eventeel ook werken met goede afbeeldingen (tekeningen of foto's) van skeletten, maar dat is wel lastiger. Je kunt op afbeeldingen moeilijk de afmetingen vergelijken.

Als aanvulling op je eigen waarnemingen kun je informatie uit boeken en van internet halen.
Neem nooit klakkeloos informatie over. "Vertaal" het altijd in je eigen woorden
De informatie moet ook altijd te maken hebben met het doel van je onderzoek. Dat geldt ook voor de afbeeldingen die je gebruikt.

Je kunt deze opdracht natuurlijk alleen doen, maar ook in een groepje van 2 tot 4 personen. Hoe groter de groep des te meer waarnemingen je kunt doen. Je moet dan wel zorgen voor een goede taakverdeling.

Het is het leukste als iedere groep in de klas iets anders onderzoekt.
Na afloop kun je dan de posters aan elkaar laten zien en er iets over vertellen. Zo leer je ook van elkaar. 
©scholte/marree