[home][inhoud site][Inhoud onderbouw]

  

 

 

 

Voedselnet in de sloot

Inleiding

Weinig mensen weten dat er in de sloot behalve vissen, ook veel soorten kleinere diertjes (de macro fauna) leven. Die diertjes krijg je pas te zien als je met een fijnmazig net in de sloot gaat vissen.

Alle planten en dieren die in de sloot leven vormen samen een levensgemeenschap.
De planten maken met behulp van het zonlicht voedsel waarvan ze groeien en ze brengen zuurstof in het water. De plantenetende diertjes (de herbivoren of planteneters) leven van die planten en de vleesetende dieren (de carnivoren of vleeseters) eten op hun beurt weer andere dieren op. Er zitten ook altijd afvaleters in de sloot die de dode resten van planten en dieren eten.
De planten die het voedsel maken worden de producenten genoemd. De dieren zijn de consumenten.

De planten en de dieren vormen in de sloot een ingewikkeld netwerk van voedselketens; een voedselnet. Elke soort kan tot voedsel dienen voor verschillende andere soorten.

 


 © scholte/marree 2000