[home][inhoud site][Inhoud onderbouw]

  


 
 

Voedselnet in de sloot

Wat eten slootdieren

terug

Hoofdafdeling: gewervelde dieren
Klasse: amfibieën


salamanderlarveDe uitsteeksels aan zijn kop zijn kieuwen.

De volwassen salamanders leven in het voorjaar in het water, maar na de voortplanting onder stenen en dergelijke op het land. Ze ademen door longen en via de huid.
De larven van de watersalamander zijn een gemakkelijke prooi voor allerlei roofdieren zoals de geelgerande watertor, het bootsmannetje en de zwemwants. Zelf eten ze voornamelijk algen.


De larven van kikkers en padden leven ook in het water (kikkervisjes) Ze eten vooral kleine algen.
 © scholte/marree 2000