[home][inhoud site][Inhoud onderbouw]

  


 
 

Voedselnet in de sloot

Wat eten slootdieren

terug

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: spinachtigen


waterspin


De waterspin kan bijna permanent onder water blijven doordat hij een soort duikerklok maakt. Eerst maakt hij een web aan waterplanten vast. Daarna haalt hij met zijn achterlijf luchtbellen aan het wateroppervlak op en brengt die naar het web. Hij gaat daarmee door totdat in het web een luchtbel hangt die groot genoeg is om in te kruipen. In die luchtbel haalt de spin adem.

De waterspin heeft veel vijanden. Ze worden belaagd door libellelarven ruggezwemmers, waterschorpioenen, waterroofkevers, en vissen. Zelf leven ze van de larven van kleine waterinsecten en watervlooien.


 

watermijtEr zijn veel verschillende soorten bekend. Als ze jong zijn leven ze als parasietop wantsen en kevers leven en daar voedsel uitzuigen.
Volwassen watermijten leven van watervlooien en zachte larven van insecten, zoals de haftelarve en de larve van de watergaasvlieg.
 © scholte/marree 2000