gaswisseling/bloed blad 1

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Je hart in actie

Bron(nen)

2 klas practicum hartslag

Bouw en werking van het hart (eenvoudig)

Opdracht

Je kunt dit onderzoek tijdens de biologieles doen. Je kunt dan de
hometrainer gebruiken. Maar misschien is het mogelijk het onderzoek tijdens de gymles te doen. Overleg daarover met je gymdocent

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, moet je enige handigheid krijgen in het meten van de hartslag. Lees daarom eerst zorgvuldig de aanwijzingen en oefen een paar keer met je buurvrouw of buurman. Eventueel kun je de hartslag ook bij jezelf meten.

Het onderzoek

Stap 1 - voorbereiding

Lees eerst deze hele opdracht goed door.

Bestudeer de bijbehorende theorie over de werking van het hart. en de hartslagfrequentie.
Wat verandert er in je lichaam en waarom (volgens de theorie) als het lichaam in actie komt met

 • de zuurstofbehoefte van de spieren
 • de hartslagfrequentie
 • de snelheid waarmee het bloed stroomt

Bepaal wat je precies wilt gaan onderzoeken (doel van het onderzoek)
Ga na hoe je het onderzoek precies wilt gaan uitvoeren.
Oefen in het meten van je hartslag.

Stap 2 - uitvoering

 • Voer de proef uit. Zorg voor nauwkeurige metingen.
 • Noteer alle metingen en zet deze in een overzichtelijke tabel.
 • Noteer ook nauwkeurig welke activiteit je doet en hoelang. Je moet dit later heel precies bij de werkwijze opschrijven.

  Stap 3 - verwerking van de resultaten

 • Bereken onder de verschillende omstandigheden de hartslagfrequentie per minuut.
 • Zet de berekende getallen in een tabel en maak nu van deze gegevens een grafiek.
 • Let op een juiste verdeling van de assen en benoem de assen. (eenheid en grootheid).

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie
 • Het onderziek
  • Noteer kort maar duidelijk hoe je te werk bent gegaan.
  • Leg uit hoe de hartslag gemeten werd.
  • Resultaten (tabel en grafiek)
  • Leg uit wat er in de grafiek te zien is.
  • Geef een verklaring voor wat je waargenomen hebt. 
©scholte/marree