gaswisseling/bloed blad 11

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Kou en hitte

Bron(nen)

 • Wikipedia - warmbloedig

  Opdrachten

 • Leg uit waardoor een vacht van haren of een verenkleed een dier lekker warm houdt.
 • Leg uit wat de rol van een vetlaag is bij het warmhouder.
 • Leg uit waarom sommige dieren in winterslaap of in winterrust gaan.
 • Geef aan wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn tussen winterslaap en winterrust.
 • Noem drie manieren waarop dieren die het te warm hebben extra warmte kunnen afstaan. leg ook uit wat daarbij gebeurt.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree