gaswisseling/bloed blad 12

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Verbeteren van prestaties door training

Bron(nen)

 • Hart en bloedsomloop

  Opdracht

 • Leg uit
  • wat er met hart, bloedvaten en longen gebeurt bij inspanning.
  • wat er precies verandert aan de verdeling van het bloed bij inspanning
  • wat wordt bedoeld met het hartminuut volume

 • In rust is het hartminuut volume 5 liter per minuut. Bij inspanning is dat 20 liter per minuut.
  Bereken met de gegevens uit bron 34 hoeveel bloed de organen en orgaanstelsels bij rust en bij inspanning ontvangen.
  Noteer de resultaten en een tabel. Maak duidelijk hoe je het berekend hebt.

  voorbeeld:
orgaan
hoeveelheid bloed in rust in liters
hoeveelheid bloed bij inspanning in liters
spieren
..

..

verteringsorganen

..

..

nieren

..

..

skelet

..

..

hersenen

..

..

 • Wanneer heeft iemand een goede conditie?
 • Wat wordt bedoeld met de vitale capaciteit?
 • Wat is er in je lichaam veranderd nadat je een aantal maanden getraind hebt?
 • Gebruik bron 35.
  Leg uit wat er te zien is en waardoor het veroorzaakt is.
 • Ga na welke verschillende eisen er aan het lichaam van een stayer van een sprinter gesteld worden .

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes.
  • Verandering van bloedtoevoer naar de verschillende organen tijdens actie 
©scholte/marree