gaswisseling/bloed blad 13

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Ademhaling en bloedsomloop bij vissen

Bron(nen)

 • gaswisseling vissen
  hart en bloedsomloop van de mens
  gewervelde dieren
  Je moet hier een paar keer doorklikken voordat je bij de bloedsomloop komt.
 • bloed/tegenstroomprincipe

  Opdrachten

 • Leg uit wat met diffusie bedoeld wordt.
 • Zoek uit hoe de kieuwen van vissen gebouwd zijn.
 • Beschrijf hoe vissen water langs hun kieuwen laten stromen.
  Wat doen ze met hun mond en wat met hun kieuwdeksels (en in welke volgorde)?
 • Leg uit wat met tegenstroomprincipe bedoeld wordt en waardoor op die manier meer zuurstof uit het water opgenomen kan worden.
 • In welk onderdeel van de kieuwen is sprake van het tegenstroomprincipe?
 • Bestudeer de bloedsomloop van de vissen.
  Ga na wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de bloedsomloop van vissen en de bloedsomloop van zoogdieren (let speciaal op de bouw van het hart).

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree