gaswisseling/bloed blad 14

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Ademhaling en bloedsomloop bij insecten

Bron(nen)

 • Bioplek: insecten
 • Elders op internet:
  Beesies.nl

  Opdrachten

 • Bestudeer het ademhalingsstelsel van een insect
  Ga na met welke organen insecten ademhalen, waar die organen zitten en hoe ze gebouwd zijn.
 • Welke adembewegingen maken insecten?
 • Bestudeer de bloedsomloop van een insect .
  Ga na wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de bloedsomloop van insecten en de bloedsomloop van zoogdieren (let speciaal op de taak en samenstelling van het bloed.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree