gaswisseling/bloed blad 2

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Bloeddruk

Bron(nen)

 • Extra informatie is te vinden bij
  Animaties/bloed/bloeddruk
  Techniekkaart bloeddrukmeting

  Opdracht

 • Leg uit:
  • hoe de bloeddruk bepaald wordt.
  • in welk bloedvat de bloeddruk gemeten wordt.
  • in welke eenheid de bloedruk uitgedrukt wordt.
  • wat bovendruk en wat onderdruk is.
  • wat systole is en wat diastole is.
  • in welke bloedvaten de bloeddruk het hoogst is en in welke het laagst en wat daarvan de oorzaak is.
 • Gebruik de grafiek uit bron 25 en geef daarbij uitleg.
 • Je kunt proberen je eigen bloeddruk te meten. Dit moet wel onder begeleiding gebeuren!

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree