gaswisseling/bloed blad 3

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Bloedstolling

Bron(nen)

 • Verdere informatie kun je vinden op:
  Animaties/bloed/stolling
  Samenstelling bloed

  Opdrachten

 • Maak duidelijk hoe de bloedstolling precies verloopt. Probeer het zoveel mogelijk schematisch weer te geven.
  Gebruik de termen/begrippen
  • bloedplaatjes
  • bloedplasma
  • stollingseiwitten
  • fibrine en fibrinogeen
  • netwerk
  • rode bloedcellen

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree