gaswisseling/bloed blad 4

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Bloedgroepen-ABO

Bron(nen)

 • bloedgroepen ABO
 • bloedgroepbepaling
 • bloedsamenstelling

  Opdrachten

 • Leg uit (bloedgroep)
  • wat een antigeen is en wat een antistof is.
  • in welke cellen de bloedgroep antigenen zitten (en in welk deel van die cellen).
  • welk antigen voorkomt bij de verschillende bloedgroepen (A, B, AB en O) en welke antistof(fen).
   Zet dat in een overzichtelijke tabel.
 • Leg uit (bepaling van de bloedgroep)
  • op welke manier de bloedgroep van iemand bepaald kan worden

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes
   Het is het duidelijkst als je hier veel afbeeldingen gebruikt waar je uitleg bijzet. 
©scholte/marree