gaswisseling/bloed blad 6

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Regeling van de ademhaling

Bron(nen)

 • Werking longen
 • Longblaasjes

  Opdracht

 • Leg uit
  • In welke cellen in je lichaam de hoeveelheid CO2 het eerst verandert als je in actie komt.
  • Wat er dan met het CO2-gehalte van het bloed gebeurt.
  • in welk deel van je hersenen beslist wordt of de hoeveelheid CO2 in je bloed te hoog, te laag of goed is?
  • Welke eigenschap van het bloed verandert door een te hoog of te laag CO2-gehalte en waarom dat een probleem is.
 • Maak een duidelijk overzicht van wat er in het lichaam gebeurt als in je bloed teveel CO2 zit en wat het gevolg van die veranderingen is.
  In dit overzicht moeten de volgende termen voorkomen:
  • zintuigcellen in de halsslagader en de aorta (wel of niet geprikkeld)
  • impulsen (toename of afname van het aantal impulsen)
  • reactie van het ademcentrum
  • ademtempo en ademdiepte
 • Gebruik Bron 21 blz 20
  Leg het verloop van de grafiek uit.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree