gaswisseling/bloed blad 8

Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Ontstaan het behandeling van kanker

Bron(nen)

 • Zoek informatie op internet.

  Opdrachten

 • Leg uit wat kanker is
  Maak daarbij in ieder geval gebruik van de termen:
  • celdeling
  • chromosomen
  • afweersysteem
  • tumor (gezwel)
 • Leg uit
  • wat het verschil is tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor en bij welke men van kanker spreekt.
  • wat wordt bedoeld met een uitzaaiing en wat daarbij gebeurt.
 • Maak een overzicht van factoren die de kans op kanker vergroten.
 • Maak een overzicht van de verschillende behandelingsmethoden (niet alleen namen noemen, maar ook wat men doet.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

  • Titel waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt.
  • Uitleg van de theorie in kleine hoofdstukjes. 
©scholte/marree