gaswisseling/bloed blad 0


Praktische opdracht

Gaswisseling, bloed en bloedsomloop

onderbouw vwo

Deze opdrachten kunnen worden gedaan nadat de basisstof over de ademhaling en de bloedsomloop bestudeerd en geleerd hebt.

De onderwerpen worden verdeeld over de klas en worden in groepjes van twee personen uitgevoerd.

Ieder groepje wordt expert op een bepaald onderdeel.
Het groepje bestudeert één van onderstaande onderwerpen en maakt daarvan een overzichtelijke poster.
De poster moet medeleerlingen voldoende informatie geven om een aantal vragen over het onderwerp te kunnen beantwoorden.
De theorie wordt niet meer klassikaal besproken.

Onderwerpen

Bij de onderdelen met een * moet je zelf een onderzoek uitvoeren. De andere onderdelen zijn meer theoretisch.

Grotere opdracht


 
©scholte/marree