home-inhoud-inhoud onderbouw

Kieming van zaden

practicum voor de onderbouw

 

Je gaat onderzoek doen naar de kieming van zaden. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Hieronder vind je enkele ideeën.

Bepaal zelf, in overleg met je docent, welk onderzoek je wilt gaan uitvoeren en welke zaden je daarvoor het beste kunt gebruiken.

Inhoud

Ideeën voor onderzoek

Het onderzoek

stap 1 - voorbereiding
stap 2 - uitvoering
stap 3 - verwerking van de resultaten
stap 4 - verslag

Elders op bioplek

Onderzoeksmethodes - techniekkaart onderbouw - 4

 

Ideeën voor onderzoek

 • Vergelijken van de kieming en de groei van twee verschillende bonen (bijvoorbeeld bruine boon en taugé).

 • Onderzoeken wat de invloed van licht op de kieming en de groei van zaden is.

 • Onderzoeken wat de invloed van de temperatuur op de kieming en de groei van zaden is.

 

 terug naar inhoud 
 Het onderzoek

stap 1 - voorbereiding

 • Bedenk wat je te weten wilt komen, wat je wilt onderzoeken. Noteer dit bij "Doel van het onderzoek".
  Let op dat je dit goed formuleert.

 • Bedenk een titel voor dit onderzoek.

 • Maak, als dat kan, een hypothese.

 • Bedenk hoe jij het onderzoek precies gaat uitvoeren. Zie techniekaart onderbouw - 4.
  Maak een planning voor de verschillende werkzaamheden. Laat je proefopzet controleren.

  N.B. Welk onderzoek je ook doet, in alle gevallen moet je tekeningen en beschrijvingen maken van de verschillende kiemingsstadia en de lengte van de stengels van de plantjes meten.

 

terug naar inhoud

 

Het onderzoek

stap 2 - uitvoering

 • Voer het onderzoek uit. Noteer de datum waarop je de proef inzet.

  Volg gedurende een bepaalde periode de kieming en de groei van de zaden.
  Let op details (bijv. het ontstaan van zijwortels en wortelharen, de vorm van de eerste blaadjes,
  wat er gebeurt met de zaadlobben enz.).

 • Maak tekeningen van de eerste kiemingsstadia. Als het plantje boven de pot uitkomt, teken je alleen
  nog de dingen die veranderd zijn (bijv. de zaadlobben, de blaadjes e.d.).
  Teken nauwkeurig en benoem de verschillende onderdelen die je ziet.

  Als je meerdere soorten zaden onderzoekt, teken dan van ieder soort één zaad (kiemplantje).

 • Beschrijf iedere keer wat er gebeurd is. Van ieder soort één zaad (kiemplantje) beschrijven.
  Zet alle metingen in een overzichtelijke tabel.

 • Meet iedere les de lengte van de stengels. Meet deze vanaf het punt waar de zijwortels beginnen.
  Noteer deze metingen in een overzichtelijke tabel.
  Meet alle zaden.

 • Zet boven de tekeningen, bij je beschrijvingen en in de tabel met de metingen altijd de datum waarop de waarneming gedaan is.

 

terug naar inhoud

 

Het onderzoek

stap 3 - verwerking van de resultaten

 • Maak met behulp van de beschrijvingen en de tekeningen die je gemaakt hebt een korte samenvatting waarin je beschrijft hoe de kieming verloopt.

 • Maak van de meetgegevens uit de tabel(len) een lijngrafiek.
  • Gebruik ruitjespapier.

  • Als je meerdere zaden van één soort gemeten hebt, bereken dan eerst het gemiddelde. Vergeet niet dat gemiddelde dan ook in de tabel te zetten.

  • Zet op de horizontale-as (B-as) de kiemingstijd in dagen uit en op de verticale-as (U-as) de lengte van de stengel in cm.

 

terug naar inhoud

 

Het onderzoek

stap 4 - maken van het verslag

Maak van deze practicumopdracht een verslag.

In het verslag moeten de volgende onderdelen komen.

Doel van het onderzoek

Hypothese

Werkwijze

Resultaten

Hierbij horen alle waarnemingen en de verwerkte resultaten:

 • tekeningen

 • beschrijvingen van de kieming

 • samenvatting van de kieming

 • tabel(len)

 • grafieken

Nabespreking

Hierin moeten de volgende onderdelen komen:

 • de conclusie van het onderzoek (wat ben je te weten gekomen). Je moet de conclusie baseren op de grafiek(en) die je gemaakt hebt.   

       
 • een korte samenvatting van wat er met de zaadlobben gebeurd is en een verklaring daarvan.

 • dingen die niet goed gegaan zijn.
  Als dit aan je eigen proefopzet lag, kun je hier ook aangeven hoe het onderzoek verbeterd zou kunnen worden.

Meer aanwijzingen over het maken van een verslag kun je krijgen door hieronder te klikken.

Inhoud verslag
Verzorging verslag

terug naar inhoud

 
© scholte/marree 2000