[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

spijsvertering blad 2

bioplek 

streep groen

Practicum spijsvertering en voeding

onderbouw

Stappenplan

Als je zelf onderzoek gaat doen, moet je in een bepaalde volgorde werken. Dat is dezelfde volgorde als de volgorde van de onderdelen van een verslag.

Stap 1 - voorbereiding

Lees de hele opdracht goed door.
Het is erg belangrijk dat je dat nauwkeurig doet. Je moet goed weten wat precies de bedoeling is.

Noteer het doel van het onderzoek

Ga na hoe je het onderzoek precies moet of wilt uitvoeren.
Verzamel het materiaal dat je nodig hebt.

Stap 2 - uitvoering

Voer de proef uit (methode) en schrijf alles wat je waarneemt nauwkeurig op (resultaten).
Zorg ervoor dat je de resultaten overzichtelijk opschrijft. Zet ze zoveel mogelijk in een tabel.

Stap 3 - verwerking van de resultaten

Maak , als dat mogelijk is, van de gegevens uit de tabel een grafiek, dat kan alleen als je echt iets gemeten hebt.
Ga na wat je nu te weten gekomen bent (de conclusie).

Stap 4 - verslag
zie
Inhoud verslag en Verzorging verslag 
©scholte/marree