[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

zintuigen blad 2 


streep groen

practicum zintuigen onderbouw

Aanpak van de onderzoekjes

stap 1 - voorbereiding

 • Lees de werkwijze van de proef en de bijbehorende informatie eerst goed door.
  Waarschijnlijk geeft je biologieboek nog uitgebreidere informatie over de zintuigen.
 • Schrijf op wat je te weten moet komen (het doel van het onderzoekje).

 • Zorg ervoor dat je goed weet hoe de proef uitgevoerd moet worden en welke gegevens je moet noteren.

  stap 2 - uitvoering

 • Voer de proef nauwkeurig uit.

 • Schrijf je resultaten overzichtelijk op.
  Als je getallen hebt, zet deze dan in een tabel.

  stap 3 - verwerking van de resultaten

 • Maak van de tabel (als je die hebt) een grafiek.

Staafdiagram
 • Trek een conclusie (wat ben je nu te weten gekomen?).

 • Verklaar de resultaten zoveel mogelijk met behulp van theorie.

 

 

 
©scholte/marree 2000