Over leven blad 2

Praktische opdracht

Over leven

onderbouw havo

2. De bloedsomloop van een insect

Van deze opdracht maak je een poster. Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Zij moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden.

Bron(nen)

 • Nectar Biologie deel 2: tekst en bronnen over de bloedsomloop bij insecten op 61 of een ander biologieboek.
 • Bioplek --> inhoud onderbouw --> insecten

  Opdracht

  Waar moet je op letten:
  Je mag geen teksten of delen van teksten letterlijk overnemen. Als je informatie wilt gaan gebruiken, ga dan te werk volgens de aanwijzingen op
  techniekkaart 1.7

 • Maak duidelijk wat het verschil is tussen een open bloedsomloop (bij insecten) en een gesloten bloedsomloop (bij de mens).
 • Maak met tekeningen duidelijk hoe het hart van een insect gebouwd is.
 • Zet bij de tekeningen een duidelijke toelichting.
 • Maak een overzicht met de verschillen tussen de bloedsomloop van de mens en die van een insect. Besteed daarbij ook aandacht aan wat er door het bloed vervoerd wordt.
 • Maak een overzicht waarin duidelijk wordt wat er anders is aan de bouw van een insectenhart vergeleken met het hart van een zoogdier (mens).
 • Maak van de uitgewerkte opdrachten een overzichtelijke poster.

  Je medeleerlingen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wanneer wordt een bloedomloop een open bloedomloop genoemd? En wanneer een gesloten bloedsomloop?
 • Hoe is het hart van een insect opgebouwd?
  Wat zijn de verschillen met de bouw van het hart van een zoogdier (mens)?
 • Wat wordt door het insectenbloed vervoerd en wat is het verschil met wat door zoogdierenbloed vervoerd wordt.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel (waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie

 


 
©scholte/marree